Browsing Tag

Hàng không

Các dịch vụ hàng không cho các hoạt động Tìm kiếm và Cứu nạn, các hoạt động quân sự và quân sự.

Xem gia đình ra ngoài! - Đội cấp cứu bị đe dọa bởi những người thân của một bệnh nhân tâm thần đến bệnh hoạn

Một bệnh nhân tâm thần đã uống thuốc truyền thống và ngã gục. Đội cấp cứu biết rằng giải pháp là một cuộc di tản bằng máy bay, nhưng người thân của anh ta không mặn mà với điều này! Xe cứu thương! cộng đồng bắt đầu trong 2016 phân tích một số trường hợp.