Browsing Tag

Tiêu đề

Hầu hết các câu chuyện và tiêu đề nội dung quan trọng trên Khẩn cấp trực tiếp ngày hôm nay!

Tìm những câu chuyện quan trọng nhất trực tiếp từ lĩnh vực cứu hộ! Trường hợp khẩn cấp, báo cáo trường hợp, xe cứu thương và tin tức quốc tế EMS cho Chuyên gia.

Bệnh nhân say rượu hung hăng trên xe cứu thương

Một bệnh nhân say rượu trên xe cứu thương không phải là mục tiêu của EMT và nhân viên y tế khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đặc biệt là trong ca đêm, nó có thể xảy ra để đối mặt với các kịch bản như vậy. Hầu như mọi chuyên gia y tế khẩn cấp đều phải điều trị cho một bệnh nhân say rượu,