Browsing Tag

khử rung tim

máy khử rung tim, AED, hỗ trợ cuộc sống cơ bản, hồi sức tim phổi và các nội dung liên quan đến xoa bóp tim.