Browsing Tag

Paramedic

Bài đăng liên quan đến Paramedics, kỹ năng kỹ thuật cho các chuyên gia cứu thương và dịch vụ.

Ủy ban EU: Hướng dẫn giảm thiểu sự tiếp xúc của người lao động với các loại thuốc nguy hiểm

Một hướng dẫn đã được Ủy ban Châu Âu xuất bản cung cấp các ví dụ thực tế để giảm thiểu sự tiếp xúc của người lao động với các loại thuốc nguy hiểm ở tất cả các giai đoạn trong chu trình của họ: sản xuất, vận chuyển và bảo quản, chuẩn bị, quản lý cho bệnh nhân…

Nga, ngày 28 tháng XNUMX là Ngày Cứu hộ Xe cứu thương

Trên khắp nước Nga, từ Sochi đến Vladivostok, hôm nay là Ngày Lao động Cứu thương Tại sao ngày 28 tháng 28 là Ngày Lao động Cứu thương ở Nga? Lễ kỷ niệm này đã có hai giai đoạn, một giai đoạn không chính thức rất dài: Vào ngày 1898 tháng XNUMX năm XNUMX, xe cứu thương được tổ chức đầu tiên…