Browsing Tag

cho sức khoẻ

Nhi khoa: táo bón ở trẻ em

Táo bón là hiện tượng đi ngoài không thường xuyên và đau đớn của phân cứng, cồng kềnh. Đó là một vấn đề thường xuyên trong thời thơ ấu. 5% số ca khám bệnh nhi là do vấn đề sơ tán