Browsing Tag

Theo dõi Y tế và MedTech của SXSW

SXSW Health và MedTech Track 2024: Đổi mới và sức khỏe

Một sự kiện không thể bỏ qua dành cho những người đam mê và chuyên gia chăm sóc sức khỏe và công nghệ Buổi giới thiệu đổi mới Phiên bản 2024 của SXSW Health and MedTech Track nổi lên như một điểm gặp gỡ thiết yếu cho những người đang tìm kiếm những tiến bộ mới nhất…