Browsing Tag

việc làm

Cải thiện sự an toàn của những thách thức về thể chất trong quá trình xây dựng trường hợp khẩn cấp

Bài viết này được đóng góp bởi Roy Joseph Mampilly, người có trụ sở tại Ấn Độ. (Trên Facebook và Indiamart) Ấn Độ, quê hương của 1.2 tỷ người, là nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới về đô la và dự kiến ​​sẽ chạy đến vị trí thứ ba…