Browsing Tag

y học

Covid, Trưởng khoa Ung bướu về Telemedicine cho bệnh nhân: chỉ có 1 phường trong số 10 người được tiếp cận với kỹ thuật số…

Khoa ung thư và y học từ xa: "Có tới 90% khoa ung thư y tế của Ý không có quyền truy cập vào các nền tảng y học từ xa để chăm sóc bệnh nhân từ xa trong giai đoạn thứ hai của đại dịch Covid-19. Khoảng cách công nghệ này thậm chí còn nhiều hơn ...