Browsing Tag

y tá

y tá, chăm sóc quan trọng và các chuyên gia trong điều dưỡng nâng cao

Tai nạn trên đường: Làm thế nào các nhân viên y tế nhận ra một kịch bản rủi ro?

Bất cứ khi nào một đội cứu thương đạt được các kịch bản tai nạn đường bộ, họ phải cẩn thận, bởi vì hàng hóa nguy hiểm có thể có mặt và nó có thể không an toàn! Làm thế nào để cư xử? Một nhân viên y tế và một y tá đang ở trên xe cứu thương để thực hiện các trò chơi thông thường

Dịch vụ y tế khẩn cấp và chăm sóc trước bệnh viện ở châu Phi - Tại sao việc xây dựng một căn hộ tốt

Bắt đầu từ đâu khi nói về thuốc cấp cứu và chăm sóc trước bệnh viện? Chúng tôi được sử dụng nghĩ về ER và dịch vụ xe cứu thương là cơ sở của bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Tuy nhiên, họ phải làm việc đúng cách để đảm bảo chăm sóc hiệu quả và nói dễ hơn