Duyệt danh mục

Equipment

Đọc các đánh giá, ý kiến ​​và bảng kỹ thuật về các thiết bị cần thiết cho hoạt động cứu hộ. Khẩn cấp Live sẽ mô tả các công nghệ, dịch vụ và thiết bị để cứu hộ xe cứu thương, HEMS, các hoạt động trên núi và tình huống thù địch, để ngăn chặn các nguy hiểm trong các tình huống phức tạp.

Nigeria, nước nào được sử dụng nhiều nhất và tại sao

Cáng được sử dụng nhiều nhất ở Nigeria là gì? Hàng ngày ở Nigeria, các đội ứng phó khẩn cấp có mặt tại các địa điểm khác nhau trên khắp đất nước để giải cứu nạn nhân của các vụ tai nạn đường bộ, sập tòa nhà, tai nạn hỏa hoạn, thiên nhiên…