Duyệt danh mục

Lãi

Bạn có biết những sự thật kỳ lạ nhất về xe cứu thương? Khẩn cấp Live tiết lộ cho bạn những câu chuyện thú vị về cứu trợ trên khắp thế giới. Những điều hài hước về con người và hành động giải cứu.

Làm xấu mặt những người trả lời đầu tiên: làm thế nào để kiểm soát cảm giác tội lỗi?

Cảm giác tội lỗi là cảm giác của con người phải được phân tích và phải biết cách quản lý. Đối với một chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc một người sơ cứu khẩn cấp, cảm giác tội lỗi có thể gây rủi ro cho sức khỏe thể chất và tinh thần, và cả bệnh nhân. Những gì là…