Duyệt danh mục

Nhân viên cứu hỏa

Lính cứu hỏa, An toàn hỏa hoạn và Phòng chống nguy hiểm là chủ đề chính trên Khẩn cấp trực tiếp. Đọc báo cáo trường hợp của chúng tôi, câu chuyện và ý kiến ​​liên quan đến các chuyên gia liên quan đến môi trường không an toàn và nguy hiểm với phơi nhiễm lửa và hóa chất.

Chernobyl, một đám cháy làm cho bức xạ tăng trong khu vực loại trừ. Lính cứu hỏa tại nơi làm việc

Một sự kiện nghiêm trọng đã xảy ra, đặc biệt là nếu chúng tôi xem xét quan điểm về sức khỏe cực kỳ có vấn đề, (coronavirus): một vài giờ trước đã có một đám cháy ở "khu vực loại trừ" của Chernobyl. Lính cứu hỏa đang làm việc để ngăn chặn đám cháy.