Duyệt danh mục

Nhân viên cứu hỏa

Lính cứu hỏa, An toàn hỏa hoạn và Phòng chống nguy hiểm là chủ đề chính trên Khẩn cấp trực tiếp. Đọc báo cáo trường hợp của chúng tôi, câu chuyện và ý kiến ​​liên quan đến các chuyên gia liên quan đến môi trường không an toàn và nguy hiểm với phơi nhiễm lửa và hóa chất.

Máy bay không người lái chữa cháy, diễn tập chữa cháy trong một tòa nhà cao tầng của Sở Cứu hỏa Lai Tây (Thanh Đảo,…

Máy bay không người lái chữa cháy, diễn tập chữa cháy của Sở Cứu hỏa Laixi: EHang Holdings Limited, công ty nền tảng công nghệ máy bay tự hành (“AAV”) hàng đầu thế giới, đã thông báo rằng các EHang AAV bao gồm EH216F (mô hình chữa cháy), EH216 và…