Duyệt danh mục

Sưc khỏe va sự an toan

An toàn là trụ cột đầu tiên của một cuộc sống tốt đẹp cho các chuyên gia khẩn cấp, nhân viên cứu hộ và cứu hỏa. Chúng tôi đang hoạt động trong một môi trường phức tạp và khó khăn. Phòng ngừa rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc là nền tảng cho sức khỏe và cuộc sống tốt hơn.

Sức khỏe Ả Rập 2020: cải thiện và tăng khả năng tiếp cận với chăm sóc sức khỏe để giảm hen suyễn

Arab Health để giải quyết tình trạng hen suyễn ở khu vực MENA vì hiện tại chỉ có 30% người được điều trị trong môi trường có kiểm soát. Tuân thủ thuốc kém, lối sống và chất lượng không khí đều góp phần vào sự gia tăng của Lọ

Thế giới khởi động lại một ngày trái tim: St John Ambulance UK sẽ dạy các kỹ năng tiết kiệm trên cả nước

LONDON - Khởi động lại một ngày trái tim đang diễn ra vào thứ Tư 16 tháng 10 2019, một sự kiện thường niên để dạy cho càng nhiều người càng tốt kỹ năng cứu sống của CPR. Trong tháng 10, các tình nguyện viên của chúng tôi sẽ tổ chức các buổi trình diễn miễn phí cho chương trình

Ngày thế giới ma túy. Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn nghiện ma túy?

Ngày quốc tế chống lạm dụng ma túy và buôn bán trái phép là một sự kiện do Liên Hợp Quốc tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về tác động của lạm dụng ma túy đối với con người. Chống lạm dụng và nghiện ma túy là một thách thức đối với toàn bộ giáo dục