Duyệt danh mục

Sưc khỏe va sự an toan

An toàn là trụ cột đầu tiên của một cuộc sống tốt đẹp cho các chuyên gia khẩn cấp, nhân viên cứu hộ và cứu hỏa. Chúng tôi đang hoạt động trong một môi trường phức tạp và khó khăn. Phòng ngừa rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc là nền tảng cho sức khỏe và cuộc sống tốt hơn.

Thận trọng với selen

Trong những năm gần đây, selenium đã được sử dụng để ngăn ngừa nhiều loại bệnh tim khác nhau, nhưng theo nghiên cứu được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia tim mạch từ Đại học Warwick (Anh), không có bằng chứng về tác dụng có lợi của nó. Theo…