Duyệt danh mục

Thị trường

Mới nhất từ ​​nhà sản xuất về thiết bị cứu thương, công nghệ y tế, dịch vụ điều phối, thiết bị y tế và sản phẩm để cứu hộ. Gợi ý về những đổi mới về an toàn, hiệu quả và khả năng phục hồi của đội cứu hộ của bạn.

Trang bị xe cứu thương, phương tiện giao thông dành cho người khuyết tật và xe đặc biệt: EDM tham gia hội chợ triển lãm khẩn cấp

EDM, công ty cung cấp xe cứu thương, tự y tế, vận tải cho người khuyết tật và xe đặc biệt có trụ sở tại Castrocaro Terme và Terra del Sole (FC), đã chọn Triển lãm khẩn cấp để giới thiệu sản phẩm của mình với khách hàng và thế giới của các nhân viên cứu hộ.