Duyệt danh mục

Thị trường

Mới nhất từ ​​nhà sản xuất về thiết bị cứu thương, công nghệ y tế, dịch vụ điều phối, thiết bị y tế và sản phẩm để cứu hộ. Gợi ý về những đổi mới về an toàn, hiệu quả và khả năng phục hồi của đội cứu hộ của bạn.

Làm thế nào để có được thời gian đáp ứng nhanh hơn? Giải pháp của Israel là xe cứu thương

Làm thế nào quan trọng là nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp? Ở một số khu vực tắc nghẽn, xe cứu thương thông thường không phù hợp lắm để cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp vì nhiều lý do. Giải pháp là: xe cứu thương xe máy. Vậy, làm thế nào để có được thời gian phản hồi nhanh hơn?