Duyệt danh mục

Tin tức

Tin tức báo cáo về cứu hộ, dịch vụ xe cứu thương, an toàn và khẩn cấp trên toàn thế giới. Thông tin mà các tình nguyện viên, EMT, Paramedics, Y tá, Bác sĩ, kỹ thuật viên và Lính cứu hỏa đang cần để tạo ra một cộng đồng quan trọng nhất từng có trong lĩnh vực EMS.

Coronavirus, Walter Ricciardi: Nếu chúng ta làm việc cùng nhau, có lẽ chúng ta sẽ có được mùa hè với sự tốt lành

Sự hỗn loạn bình tĩnh là những gì đặc trưng cho kịch bản quốc gia trong những tuần này vì coronavirus. Hành tinh sắp phải đối mặt với một trong những đại dịch tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay. Tiến sĩ Walter Ricciandi tuyên bố virus này không được đánh giá thấp.