Duyệt danh mục

HEMS

Máy bay trực thăng, máy bay và tin tức xe cứu thương hàng không từ thế giới. Khẩn cấp Live sẽ mô tả cho bạn các chuyên gia, máy bay và thiết bị thú vị nhất để cải thiện khả năng Tìm kiếm và Cứu nạn của dịch vụ HEMS.

Xe cứu thương hàng không của London: Hoàng tử William cho phép các máy bay trực thăng hạ cánh tại Cung điện Kensington để tiếp nhiên liệu

Khi coronavirus tiếp tục cuộc đua ở Anh, EMS cũng phải xem xét các trường hợp khẩn cấp khác. Đặc biệt đối với việc chăm sóc nguy kịch, các máy bay trực thăng cứu thương trên không đã cung cấp một hiệu suất cao. Đó là lý do tại sao Hoàng tử William cho phép ...