Duyệt danh mục

HEMS

Máy bay trực thăng, máy bay và tin tức xe cứu thương hàng không từ thế giới. Khẩn cấp Live sẽ mô tả cho bạn các chuyên gia, máy bay và thiết bị thú vị nhất để cải thiện khả năng Tìm kiếm và Cứu nạn của dịch vụ HEMS.

Airbus Helicopters cung cấp H145 đầu tiên cho Rega

Donauwörth, 21 Tháng Sáu 2018 - Airbus Helicopters đã giao hai chiếc đầu tiên trong tổng số sáu chiếc trực thăng H145 cho Swiss Rega. Những máy bay này sẽ thay thế đội bay trực thăng hiện có của Rega trên máy bay trực thăng EC145, và sẽ bị loại bỏ bởi trung tâm 2019. Các…