Duyệt danh mục

HEMS

Máy bay trực thăng, máy bay và tin tức xe cứu thương hàng không từ thế giới. Khẩn cấp Live sẽ mô tả cho bạn các chuyên gia, máy bay và thiết bị thú vị nhất để cải thiện khả năng Tìm kiếm và Cứu nạn của dịch vụ HEMS.

Hems, Đức ADAC Luftrettung xuất bản nghiên cứu đa lượng / PDF

Máy bay không người lái hay máy bay trực thăng cứu thương? Giải pháp có thể là máy bay đa năng với nhà điều hành cứu hộ Dịch vụ cứu hộ của Đức ADAC Luftrettung đã công bố một nghiên cứu cho thấy cứu hộ đa năng là khả thi và có thể giải phóng trực thăng cứu hộ cho những người khác…