Duyệt danh mục

HEMS

Hems

Airbus Helicopters cung cấp H145 đầu tiên cho Rega

Donauwörth, 21 Tháng Sáu 2018 - Airbus Helicopters đã giao hai chiếc đầu tiên trong tổng số sáu chiếc trực thăng H145 cho Swiss Rega. Những máy bay này sẽ thay thế đội bay trực thăng hiện có của Rega trên máy bay trực thăng EC145, và sẽ bị loại bỏ bởi trung tâm 2019. Các…

Cuộc di tản y tế của Maiden Afghanistan - Lễ khánh thành Air Evac, DFS & TMH y tế ...

Những người chơi hàng đầu của 3 trong các lĩnh vực tương ứng của họ cùng nhau cung cấp các giải pháp cho tất cả các dịch vụ y tế của Awesome Air Evac, DFS và TMH đã hợp tác để cung cấp dịch vụ xe cứu thương hàng không tại Kabul, Afghanistan. Nhóm đáng gờm này…