Duyệt danh mục

HEMS

Máy bay trực thăng, máy bay và tin tức xe cứu thương hàng không từ thế giới. Khẩn cấp Live sẽ mô tả cho bạn các chuyên gia, máy bay và thiết bị thú vị nhất để cải thiện khả năng Tìm kiếm và Cứu nạn của dịch vụ HEMS.

Royal Thai Police trở thành nhà khai thác H175 đầu tiên ở châu Á Thái Bình Dương Máy bay trực thăng mới để gia nhập hạm đội hiện tại…

London, 3 Tháng 10 2017 - Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã nhận được hai trực thăng H175 từ Airbus Helicopters, khiến nó trở thành hãng hàng không đầu tiên ở Châu Á Thái Bình Dương vận hành rô-bốt mới nhất. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sẽ sử dụng chiếc máy bay siêu trung bình này,…