Duyệt danh mục

Xe cứu thương

Tất cả những gì bạn cần biết về xe cứu thương, xe phản ứng y tế nhanh và phương tiện khẩn cấp. Tin tức, chuẩn bị, thiết bị, đặc điểm, vấn đề, mụn cóc và lợi ích của xe ô tô và xe tải EMS.

COVID-19 tại Tây Ban Nha - Người trả lời xe cứu thương sợ sự phục hồi của coronavirus

Những người phản ứng xe cứu thương Tây Ban Nha lo sợ sự phục hồi của COVID-19. Bây giờ toàn bộ thế giới đang phải đối mặt với một giai đoạn phục hồi, con ma của virus luôn hiện diện. Nhiều người trả lời xe cứu thương, nhân viên y tế và y tá đang lo sợ bị nhiễm trùng.

Tiêu chuẩn an toàn xe cứu thương do NHS Anh tin tưởng: thông số kỹ thuật của xe cơ sở

Còn các tiêu chuẩn an toàn xe cứu thương ở Anh thì sao? Các ủy thác xe cứu thương NHS của Anh đã nhận ra "Thông số kỹ thuật xe cứu thương quốc gia cho các ủy thác cứu thương NHS tiếng Anh" nơi họ giải thích các tiêu chuẩn của từng phương tiện khẩn cấp mà họ Rác

Dịch vụ xe cứu thương không tiền mặt đáng tin cậy đầu tiên của Ấn Độ: nó hoạt động như thế nào?

Dịch vụ xe cứu thương không tiền mặt giá cả phải chăng đầu tiên của Ấn Độ vừa được công bố. Book Air Ambulance, một liên doanh hàng đầu của Flaps Hàng không, đã đưa ra một mẩu tin tức vào tháng 13, XNUMX. Hãy khám phá cách nó sẽ hoạt động và làm thế nào nó có thể được