Duyệt danh mục

Xe cứu thương

Tất cả những gì bạn cần biết về xe cứu thương, xe phản ứng y tế nhanh và phương tiện khẩn cấp. Tin tức, chuẩn bị, thiết bị, đặc điểm, vấn đề, mụn cóc và lợi ích của xe ô tô và xe tải EMS.

Làm thế nào để trở thành EMT?

Bạn đang xem xét một nghề nghiệp trong lĩnh vực y tế để cứu sống như một EMT nhưng không biết làm thế nào? Dưới đây là các bước đơn giản hóa 10 để chỉ cho bạn con đường trở thành EMT thành công. 1) Biết sự khác biệt giữa EMT và EMTs và Paramnde