Duyệt danh mục

Xe cứu thương

Tất cả những gì bạn cần biết về xe cứu thương, xe phản ứng y tế nhanh và phương tiện khẩn cấp. Tin tức, chuẩn bị, thiết bị, đặc điểm, vấn đề, mụn cóc và lợi ích của xe ô tô và xe tải EMS.

Tự tử giữa những người trả lời: một nghiên cứu tiết lộ mối liên hệ với căng thẳng

Cuộc sống trong xe cấp cứu và nguy cơ tự tử. Những người phản ứng của một đội xe cứu thương phải chịu đựng căng thẳng, thường không chỉ về cảm xúc, tải trọng đáng kể. Bao nhiêu phần trăm trong số này có thể xác định, hoặc có thể là một phần của tự tử?

Hành lang xanh dành cho xe cứu thương mới để cung cấp huyết tương trong thời gian COVID-19

Nhu cầu huyết tương nếu rất thường xuyên xảy ra trong đại dịch COVID-19 vì nó không chỉ cần thiết cho các biện pháp can thiệp thông thường mà còn cho bệnh nhân coronavirus. Tốc độ là điều cần thiết và một hành lang xanh chuyên dụng có thể giúp Ấn Độ cải thiện kết quả của mình.