Duyệt danh mục

Xe cứu thương

Tất cả những gì bạn cần biết về xe cứu thương, xe phản ứng y tế nhanh và phương tiện khẩn cấp. Tin tức, chuẩn bị, thiết bị, đặc điểm, vấn đề, mụn cóc và lợi ích của xe ô tô và xe tải EMS.

Trường hợp khẩn cấp COVID-19 ở Pháp, hướng dẫn của Haute Autorité de santé (HAS) dành cho lực lượng cứu hộ SAMU

Ở Pháp, cũng như ở Ý, COVID-19 có nghĩa là một sự gia tăng đột biến trong các hoạt động cứu hộ và các nhiệm vụ vận chuyển xe cứu thương. Haute Autorité de santé (HAS), một đối tác trong Istituto Superiore di Sanità của chúng tôi, đã ban hành hướng dẫn cho những người cứu hộ và…

Tỷ lệ mắc và kết quả của các ca ngừng tim ngoài bệnh viện trong thời đại COVID-19: Một đánh giá có hệ thống…

Tác động của COVID-19 đối với các dịch vụ tiền bệnh viện và bệnh viện, do đó đối với tỷ lệ và kết quả của ngừng tim ngoài bệnh viện (OHCA) vẫn chưa rõ ràng. Đánh giá nhằm đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với…