Duyệt danh mục

Xe cứu thương

Tất cả những gì bạn cần biết về xe cứu thương, xe phản ứng y tế nhanh và phương tiện khẩn cấp. Tin tức, chuẩn bị, thiết bị, đặc điểm, vấn đề, mụn cóc và lợi ích của xe ô tô và xe tải EMS.

Vi rút coronvirus truyền nhiễm: phải nói gì nếu bạn gọi 112 vì nghi ngờ nhiễm trùng covid-19

Chúng tôi hiểu rằng coronavirus là bệnh truyền nhiễm và mọi nơi trên thế giới phải được chuẩn bị và nhận thức rõ về điều này. Trên hết, điều quan trọng là mọi người phải biết cách nói với những người điều phối EMS khi bạn gọi cho họ và bạn nghi ngờ một Lọ