HERA: Phản ứng của Châu Âu đối với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe

Một bước tiến ở Liên minh Châu Âu về chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe

Sự hình thành và tầm quan trọng của HERA

Với việc thành lập các Cơ quan Ứng phó và Chuẩn bị Khẩn cấp về Y tế (HERA), Liên minh châu Âu đã thể hiện cam kết kiên quyết trong việc tăng cường năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe. Sáng kiến ​​này do Chủ tịch Ủy ban Châu Âu đưa ra Ursula von der Leyen trong bài phát biểu Thông điệp Liên minh của mình, thể hiện một chương quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Liên minh Y tế Châu Âu. HERA phát sinh từ sự thừa nhận rằng, trong thời đại được đánh dấu bởi các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe thường xuyên, một phản ứng phối hợp và kịp thời ở cấp độ châu Âu là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Việc thành lập cơ quan này dựa trên kinh nghiệm thu được trong đại dịch COVID-19, khi nhu cầu về một cách tiếp cận có cấu trúc và chủ động hơn để quản lý các cuộc khủng hoảng sức khỏe trở nên rõ ràng.

Vai trò và chức năng của HERA

HERA được thiết kế để tăng cường sự phối hợp của an ninh y tế trong Liên minh Châu Âu, ứng phó kịp thời với các mối đe dọa sức khỏe trong tương lai. Tổ chức của chính quyền được cơ cấu để hoạt động theo hai giai đoạn riêng biệt: một bên là chuẩn bị và một bên là khủng hoảng. bên trong giai đoạn chuẩn bị, HERA sẽ tập trung vào việc xác định và đầu tư phát triển, sản xuất và dự trữ các loại thuốc thiết yếu. Nó cũng sẽ tham gia đào tạo các chuyên gia trong nước để giải quyết tốt hơn các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe với sự tự tin và chuyên môn. Trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe ở cấp EU, HERA sẽ chuyển sang chế độ 'khủng hoảng', sử dụng toàn bộ quyền ra quyết định của mình để thực hiện các biện pháp khẩn cấp và dự đoán diễn biến của các tình huống nguy cấp. Giai đoạn này sẽ đảm bảo rằng các biện pháp đối phó y tế quan trọng được phân phối nhanh chóng và hiệu quả, tuân theo một quy trình có hệ thống phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của thời điểm hiện tại.

Tài nguyên, Hợp tác và Cách tiếp cận Toàn cầu của HERA

Với ngân sách đáng kể, HERA hợp tác chặt chẽ với các đơn vị hiện có như ECDC (Trung tâm phòng chống dịch bệnh châu Âu) và EMA (Cơ quan Dược phẩm Châu Âu), cũng như với Các nước thành viên, ngành công nghiệp, xã hội dân sựhọc viện. Mạng lưới hợp tác này thể hiện nỗ lực chung nhằm đảm bảo cách tiếp cận chung về công tác chuẩn bị ở Châu Âu. Hơn nữa, HERA cũng hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để tăng cường khả năng sẵn sàng và ứng phó toàn cầu, đảm bảo rằng các quốc gia trên toàn thế giới có khả năng sản xuất vắc xin, thuốc và vật tư y tế trong những lúc cần thiết.

Các bước đi trong tương lai và việc triển khai HERA

HERA bắt đầu hoạt động vào năm 2022. Nhóm của HERA đang làm việc chăm chỉ để đảm bảo rằng cơ quan có thẩm quyền có thể hoàn thành vai trò quan trọng của mình trong việc bảo vệ Liên minh Châu Âu khỏi khủng hoảng sức khỏe trong tương lai. Việc triển khai đầy đủ HERA đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cách Châu Âu giải quyết các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, cung cấp một khuôn khổ có cấu trúc và linh hoạt để quản lý các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

nguồn

Bạn cũng có thể thích