Ključna uloga 'sigurnosnog mjesta'

Spasavanje na moru, kakvo je pravilo POS-a

Obalska straža ima brojna pravila u vezi spašavanja ljudi odbor čamci. Iako je stoga lako pomisliti da spašavanje nekoga u nevolja na moru je jednostavno i bez mnogo birokratskih prepreka, nažalost postoji nekoliko pravila kojih se treba pridržavati.

Sigurna luka ili obližnja luka

U ovom slučaju, pogledajmo pravilo POS-a. To znači Mesto sigurnosti i u našem žargonu može se identifikovati kao sigurna luka. Nikako se ne smije brkati sa obližnja luka, što je još jedna definicija i ima svoj skup pravila koja treba slijediti.

Naime, kada se definiše SOP, smatra se da su osobe u životnoj opasnosti dovoljno spašene, npr. HEMS ili odgovarajuće vozilo za spašavanje. Kao takvi, onda se mogu predati u luku gdje mogu dobiti osnovne usluge njege kao što su medicinska njega, hrana i voda, kao i sklonište u kojem se mogu odmoriti. Međutim, pravila SOP-a mogu biti posebno nestalna. Lako je prisjetiti se nekih diplomatskih incidenata koji često uključuju udaljenosti i hitnost u spašavanju ljudi na brodu.

Uloga Civilne zaštite

Civilna odbrana trenutno može biti uključena u SOP, nešto što će italijanska država obilno pokrivati ​​od aprila 2023. Zaista, s obzirom na ogroman protok migranata koji prolaze kroz ova područja, često se mora nositi ne samo s velikim situacijama spašavanja , ali sa stvarnim katastrofama koje uključuju stotine, ako ne ponekad i hiljade ljudi koji su ozbiljno ugroženi sopstvenu sigurnost. Ovaj rizik se prenosi do dolaska u luku, gdje se mora obezbijediti hitna medicinska pomoć i druge potrepštine.

U ovom slučaju za prevoz imigranata angažovana je i Civilna odbrana. Kako u svoje centre, tako i na druge lokacije koje mogu pružiti životnu podršku ovim ljudima kada stupe na nacionalno tlo.

Dolasci migranata u italijanske vode uvijek su brojni, a Italija nikada neće propustiti pružiti pravu podršku svima koji traže sigurno utočište od užasa dalekih ratova i očaja. Barem, tako to često opisuju brojni propisi i procedure koje se tiču ​​spašavanja na moru i, naravno, svega što se tiče žrtava koje hrabro prelaze more pred brojnim rizicima.

Članak uredio MC

Moglo bi vam se svidjeti