Gennemgang af medicinsk udstyr: Hvordan opretholdes garantien på dine produkter?

Mange ambulanceinstrumenter er medicinsk udstyr. Det betyder, at de alle er underlagt CE-mærkningsprotokol. Som en ny europæisk forordning er blevet etableret, er her en nem artikel for at advare praktiserende læger og EMS arbejdstagere om strafferetlige og civile risici i forbindelse med gennemgang og vedligeholdelse af ambulancemedicinske apparater.

Der er mange vigtige regler, der skal overholdes for at kunne bruge medicinsk udstyr sikkert uden risiko for begge patienter og professionelle partnere. Hvad kan der ske for dem, der ikke betaler tilstrækkelig opmærksomhed til regler, regler og ikke udfører regelmæssig kontrol og vedligeholdelse?

Lad os se på denne komplekse verden i detaljer. For det første skal vi huske på, at dette er et felt af regler, som udgør et grundlæggende princip: SIKKERHED!

  1. Hvad står der for CE-mærkning på en medicinsk enhed?
  2. Hvad menes med 'produktgaranti'?
  3. Hvad er regelmæssig vedligeholdelse, og hvorfor skal det udføres?

"vedligeholdelse","generel gennemgang","levetid","vedligeholdelsesinterventioner”. Der er mange ord, der begynder at blive introduceret oftere inden for rige ambulance management.

Dette gælder ikke kun for styring af køretøjer, men også for alle de enheder, der er til stede om bord. Fra klinisk bistand til patientens bevægelse er der regler, der skal følges for at "Ikke miste" CE-mærkningens overholdelse.

Medicinske ventilatorer, defibrillatorer eller elektroniske enheder skal vedligeholdes og kontrolleres

Hvad involverer det?

Den CE-mærkning er en producentens garanti som sikrer slutkunden, at "dette produkt er i overensstemmelse med alle de væsentlige krav, der er fastlagt i Europæisk direktiv 93 / 42 / CE fra designfasen indtil introduktionen til markedet og brugen af ​​enheden i visse situationer ".

I en verden af medicinsk udstyr, denne mærkning ledsages - når det er nødvendigt - af henstillinger og bestemmelser udstedt af relevante myndigheder, såsom ministerier og / eller certificeringsinstitutioner. Disse sæt anbefalinger anbefales til at forklare hvordan opretholde din enhed under perfekte forhold under hele levetiden og for at det kan fungere uden at skade redningsmændene eller patienterne.

Nogle af de instrumenter, der er ombord på ambulance er en del af den såkaldte "medicinsk udstyr”. Disse værktøjer bruges til medicin til forskellige formål. Direktivets definition er følgende:

»Medicinsk udstyr«: ethvert instrument, apparat, apparat, materiale eller anden genstand, uanset om den anvendes alene eller i kombination, herunder den software, der er nødvendig for dens korrekte anvendelse, beregnet af fabrikanten til brug for mennesker med det formål at:
- diagnosticering, forebyggelse, overvågning, behandling eller lindring af sygdom
- diagnose, overvågning, behandling, lindring eller kompensation for en skade eller handicap
- undersøgelse, udskiftning eller ændring af anatomien eller en fysiologisk proces
- kontrol med opfattelsen, og som ikke opnår sin primære påtænkte handling i eller på menneskekroppen ved farmakologiske, immunologiske eller metaboliske midler, men som kan bistås ved dets funktion ved sådanne midler

På næste side: Hvordan garanterer ambulanceudbyderen at de bruger korrekte enheder?