Liên hệ

Tin tức của chúng tôi là ở Ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây:
Khẩn cấp Live: P.za Badalocchio 9 / B 43123 Parma (PR)

Điện thoại phòng tin tức: + 39 0521 463413

Điện thoại di động: + 39 340 2246247

Nhắc đến: Carlo Alberto Di Grazia

Bạn có cần thông tin về Khẩn cấp sống không? Liên lạc với chúng tôi ngay!