מוכנות לשעת חירום - כיצד מנהלים מלונות ירדניים את הבטיחות והביטחון

היערכות חירום בבתי מלון חיונית להבטיח בטיחות בכל עת במקרה הצורך. ירדן נוקטת אמצעי זהירות על מנת לנהל ולהתגבר על מצבי חירום בבתי מלון כשהתרחשו.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

אחמד רסמי אלבטט 1; אחמד פואד מט Som2
1 המרכז לתארים מתקדמים, אוניברסיטת ניהול ומדע, 40100 שאה עלם, סלנגור, מלזיה.
2 אוניברסיטת סולטן זיינאל אבידין, 21300 קואלה טרנגאנו, מלזיה.

להלן נדבר על זיהוי מקרי חירום גדולים שיכולים להתרחש ולהעמיד את מלונות ירדן במצבי חירום ואסון. הנושא בודק כיצד נערכו מלונות למקרי חירום, כיצד הם מצליחים להתגבר על מצבי חירום ומגבלות או גורמים המשפיעים על תכנון חירום מוצלח.

במאמר זה נדווח מה אמרו מנהלים ממלונות שלושה, ארבעה וחמישה כוכבים בעמאן ופטרה על תוכניות מוכנות לשעת חירום בבניינים שלהם. התוצאות העלו זאת מלונות ירדניים נחשפים למגוון רחב של אסונות טבע ומעשי ידי אדם. מלונות ירדניים חוסר תכנון חירום יזום ומערכת אילוצים המכשילים תכנון חירום מוצלח לאסונות. זה מדגיש את תפקידה של הרשות הרלוונטית להקים ניהול חירום למלונות המשכנע אותם לנקוט בפעולות כאלה, וכך הם יוכלו להסתפק במקרי חירום באופן יעיל.

ניהול אסונות בירדן: כיצד מונעים נפגעים מאסיביים

ניהול אסונות הפכה לסוגיה חשובה מכיוון ששחקני מפתח באירוח מחפשים דרכים להתמודד עם אירועים בלתי צפויים אלה, המבלבלים איומים על הכדאיות של ארגוני האירוח (Ref. Mitroff, 2004), ויוצרים אתגרים רבים למגזר הפרטי והציבורי (Ref. Prideaux, 2004).

קאש ודרלינג (השופט 1998) ציינו כי ה ליבת הפיתרון של אסון היא בהערכת הרמה הנוכחית של תכנון ומוכנות אסון בענף האירוחובחינת הקשר בין גורמים ארגוניים (סוג, גודל וגיל), פעילויות לתכנון אסון ומוכנות לאסון.

מלונות ירדניים חוו א גל אסונות וחירום בשני העשורים האחרונים. בסך הכל, התקופה מ- 2000 עד היום הושפעה על ידי אסונות טבע ומעשי ידי אדם, עם חוסר יציבות פוליטית במזרח התיכון המשפיעים לרעה על מלונות ירדנים (השופט עלי ועלי, 2011). מאז ספטמבר 11, 2001, לפחות 18 אירועי טרור גדולים התמקמו בתעשיית האירוח ברחבי העולם, כולל שניים שנערכו בירדן (Rif. Paraskevas & Arendell, 2007).

מטרת מחקר זה לזהות חירום מרכזי שהתרחש בענף המלונאות בירדן בחקירת הכנות למלונות לשעת חירום בעבר, ולחקור כיצד מלונות מנהלים ומתגברים על מצבי חירום כאלה; והמגבלות בהן נתקלו במלונות; תחום המחקר עדיין לא נחקר בעיקר בהקשר של המזרח התיכון בכלל ובמלונות ירדן בפרט.

תכנון פירושו אי ניהול אסונות!

ניהול חירום יכול להוות אתגר גדול לכל עסק, ובמיוחד לתעשיית האירוח ביחס למצב הגרוע מהתנסות באירוע חירום רחוק מהבית (השופט סטאהורה et al., 2012). חוקרים טענו כי על מנהלי חירום לקבוע את המודל או המתודולוגיה הטובים ביותר כאשר הם נערכים למצב חירום, מגיבים אליו ומתאוששים.

קווארנטלי (השופט 1970) ציין במחקרו המתמשך כי תכנון אינו ניהול אסונות, ו אסונות עתידיים אינם חזרה על העבר. דרבק (השופט 1995) בחן את רמת מוכנות האסון ותכנון הפינוי לעסקים תיירותיים כדי לקבוע את השפעת התכנון על מוכנות, כוחות ושיעור שנלמד כמו תוכניות פעולה, מי האחראי ותקשורת.

יש לעקוב אחר איכות תכנון החירום, הערכתו ושיפורו מכמה סיבות. ראשית, ניהול חירום הוא עדיין לא מקצוע מן המניין (Ref. Crews, 2001), עם היעדר הכשרה מספקת וידע מומחה למתכנני חירום. שנית, חוסר היעילות בתכנון חירום מעלה את חוסר ההתאמה בין הנהלים והמשאבים הזמינים באיזון עם צרכי חירום כרוניים. שלישית, תכנון חירום צריך להיות תהליך דינאמי רציף, מכיוון שהוא הפך לסטטי הוא יוטה כדי להפוך לא תפקודי (ראו RW Perry & Lindell, 2003).

תכניות וצוותים טובים הם דרישות חיוניות לשרוד מאסונות. עבודה קשה והרבה החלטות קשות חשובות מאוד במקרה של התאוששות חירום. מתום התקופה שלאחר החירום ועד להקמתה מחדש של קו המגמה כרוך בכל מאמץ להתמודד, לנהל ולהתאושש מהמצב ההרס.

פינוי מהיר הוא צעד חיוני בשרשרת. אנשים עם מוגבלות או אנשים שנפגעו יכולים להיתקל בקשיים במתחם הבניין. זו הסיבה שמלונות, כמו מבני ציבור אחרים חייבים תמיד להיות מצוידים בבניין מכשירים מתאימים במקרה חירום.

אסטרטגיות לניהול אסונות

בעקבות אסונות, ניהול והקצאת משאבים חיוניים בכל הקשור לאתגרים העומדים בפני בתי המלון לפני חירום, במהלך ואחרי חירום על בסיס מבנה הארגון השטוח, הצוות המתמודד עם מצבי חירום (השופט בוריט, 2002).

בלשונו של פינק (Ref. 1986) מודל ניהול אסונות, ניהול חירום צריך להתחיל לפני שהאסון קורה ולפני שנשך אותה בענף המלונאות. ניתן לחלק את ניהול החירום לארבעה שלבים: פרדרומל, חריף, כרוני, ורזולוציה. הוא טען כי קשה לזהות את אותות האזהרה המוקדמים מפני אסונות חוזרים ונשנים. המעבר משלב פרדרומלי לשלב חריף, התחלת אסון לגרום נזק ואובדן, רמת המוכנות ויעילות ההתמודדות עם חירום ניתן לתרום למידת ההפסדים. לעומת זאת, השלב הכרוני מאפשר לארגון להתאושש מהאסון וללמוד מהעוצמות והחולשות שבתכנית תגובת החירום.

במודל שלו הסביר רוברטס (Ref. 1994) ארבעה שלבים של ניהול אסונות. ה שלב לפני האירוע שם המאמצים להפחית את ההשפעה של ולהיות מוכנים לאסון האפשרי. בתוך שלב החירום, אסון קורה ויבוצעו פעולות להצלת אנשים ונכסים. בתוך ה שלב ביניים, מלונות מספקים תוכניות לטווח קצר להחזיר שירותים חיוניים ולהתגבר עליהם במהירות האפשרית. סוף - סוף, ה שלב לטווח ארוך הוא המקום לתיקון תשתיות תוך שימוש באסטרטגיות לטווח הרחוק, ולהעצים את תוכניות החירום להתכונן למצב החירום הבא.

מהן הסיבות למקרי חירום במלונות ירדניים?

המשיבים התבקשו להסביר את סוג ומידת החירום שהתרחשה במלונותיהם של פעם.

הממצאים העלו זאת מלונות ירדניים איימו על ידי כמה חירום וחוסר יציבות פוליטית במזרח התיכון. הממצאים גם הצביעו על כך שטרור, הפצצות עמאן 2005, פרופיל החולה הלובי, בעיות כלכליות, מס, מגיפות, מחזור עובדים ואיומי טבע זוהו כחירום חריף בפני מלונות ירדנים.

הממצאים גם חשפו זאת שריפות, ניהול תחזוקה לקויה, מכונות אבטחה באיכות נמוכה, והיערכות חלשה היו בין חירום מול ענף המלונאות בירדן עם השפעה שלילית על עסקי האירוח, תעשיות קשורות וכלכלת המדינה. המשיבים גם היו מאוכזבים מההסכמים שנערכו עם ממשלת לוב לארח ולקבל את הלוח המלא של החולה הפצוע במלונות ירדניים והבטיחו להם לשלם את החשבוניות בתוך 14 יום; הם מסיקים כי עד כה הם מקבלים רק לא יותר מ- 50% מכספם לאחר סדרת ביקורת והנחות מוועדות לוב. יתר על כן, עלות האנרגיה הגבוהה, מס גבוה ולחץ על שירותים.

בסופו של דבר, מוכנות לאסון וניהול הם המפתחות

ירדן נפגעה לאחר מכן ממגוון אסונות ומצבי חירום. המשקף את פגיעות ענף המלונות לאירועים מסוכנים בסביבה הפנימית והחיצונית. זה גרם לתנודות דרמטיות בכניסות והכנסות התיירים. אירועים שנדונו במחקר זה חושפים גל של אסונות המשפיעים על ענף המלונאות בירדן בעשורים האחרונים, מה שבתורו משפיע על תרומתו של הענף לתוצר הירדני וחושף את השפעת המכפיל על המשק.

הממצא מדגיש גם כי לסוג הארגון, לגילו ולגודלו הייתה השפעה רבה על התכנון הפרואקטיבי ללא קשר לאף אחד מהארגון שעמד לפני אסון או לא. מוכנות ו תוכנית חירום מעודכנת עם מודעות מנהלים תעזור לענף האירוח לספק את המשאבים הדרושים, כמו גם אימונים יעילים למניעת סיכונים או למזעורם. מערכות פיקוח ואבטחה בטיחותיות הן דבר שיציל את חייהם של האורחים ואת נכסי האירוח. גורמים אלה יכולים לשמש גם ככלי שיווקי לאורחים ומתכנני פגישות. לבסוף, חשוב מאוד להבין את המסגרות המתהוות כדי להקטין את ההשפעות ולהיות מוכנים היטב לפני המשבר שלא ניתן לספור.

יתר על כן, כדי למזער הפסדים במהלך פינוי כאשר האסון קורה. תכנון יזום אפקטיבי חייב להתקיים ברמה הממשלתית וללמוד מהעבר כדי להתגבר על השפעתם של אירועים כאלה. למרבה הצער, מחקר זה מצא דחיקה לתכנון חירום יזום של גורמי המפתח בתעשייה.

קרא את העיתון המלא ACADEMIA.EDU

ביו של המחבר

ד"ר אחמד רסמי אלבטאט - פרופסור עוזר במרכז לתואר שני, ניהול ומדע.

ד"ר אחמד ר. אלבטט, הוא פרופסור עוזר במרכז לתארים מתקדמים, אוניברסיטת ניהול ומדע, שאה עלאם, סלנגור, מלזיה. הוא פרופסור אורח ובודק חיצוני באקדמיה לתיירות מדן (אקפר מדן). הוא בעל תואר דוקטור בניהול אירוח מאוניברסיטת סיינס מלזיה (USM). הוא עבד כפרופסור עוזר, המכללה האוניברסיטאית עמון, עמאן, ירדן. מרצה בכיר ורכז מחקר בבית הספר לאירוח ואמנויות יצירה, ניהול ומדע באוניברסיטה, שאה עלאם, סלנגור, מלזיה, וחוקר במחקר אשכול מחקרי תיירות בר קיימא (STRC), פולאו פינאנג, מלזיה. הוא עבד בתעשיית האירוח הירדנית במשך 17 שנים. הוא השתתף והגיש מאמרי מחקר במספר כנסים אקדמיים שהתקיימו במלזיה, טייוואן, תאילנד, אינדונזיה, סרי לנקה וירדן. הוא חבר פעיל במועצה לביקורת מדעית ועריכה בנושא אירוח ניהול, בתי מלון, תיירות, אירועים, תכנון חירום, ניהול אסונות, משאב אנושי עבור Journal of Tourism Management, Journal of Hospitality Marketing & Management (JHMM), נושאים שוטפים בתיירות (CIT), אסיה-פסיפיק Journal of Innovation in Hospitality and Tourism (APJIHT), כתב העת הבינלאומי לכלכלה וניהול (IJEAM), AlmaTourism, כתב העת לתיירות, תרבות ופיתוח טריטוריאלי, כתב העת הבינלאומי לתיירות ופיתוח קהילתי בר-קיימא. עבודותיו האחרונות פורסמו בכתבי העת הבינלאומיים השופטים, הליכי ועידה, ספרים ופרקי ספרים.

_________________________________________________________________

ביבליוגרפיה

 • אל-דלהמה, מ., אלודאת, א., אל-חוגראן, או. ומיגדי, מ. (2014). תובנות על מערכות אזהרה מוקדמות בציבור במדינות מתפתחות: מקרה של ירדן. כתב העת Life Sci, 11(3), 263-270.
 • אל-רשיד, AM (2001). תכונות של ניהול וארגון ערבי מסורתי בסביבה העסקית בירדן. כתב העת לפיתוח ניהול רב לאומי, 6(1-2), 27-53.
 • אלכסנדר, ד (2002). עקרונות תכנון וניהול חירום: הוצאת אוניברסיטת אוקספורד, ניו יורק, ארה"ב.
 • אלכסנדר, ד (2005). לקראת פיתוח תקן בתכנון חירום. מניעת אסון וניהול, 14(2), 158-175.
 • עלי, ש, ועלי, א.פ (2011). מסגרת רעיונית לתכנון וניהול משברים בענף התיירות הירדני. התקדמות בניהול.
 • בוריט, MC (2002). הדרך להתאוששות: מבט על ענף הלינה, 11 שלאחר ספטמבר. הנפקות נדל"ן, 26(4), 15-18.
 • קאסמן, א., קאמברבץ ', ג'יי, ומור, וו. (2012). השפעות שינויי האקלים על התיירות במדינות קטנות: עדויות מפרשת ברבדוס. ביקורת תיירות, 67(3), 17-29.
 • Chaudhary, C. (1991). מתודולוגיית מחקר. ג'איפור: SK פרנמי, הוצאת RBSA.
 • כהן, א '(2008). בירורים בתיירות תאילנדית: מחקרי מקרה שנאספו (כרך 11): הוצאת קבוצת אמרלד.
 • קופולה, DP (2010). מבוא לניהול אסונות בינלאומי: מדע Elsevier.
 • צוותים, DT (2001). המקרה לניהול חירום כמקצוע. כתב העת האוסטרלי לניהול חירום, 16(2), 2-3.
 • דה הולן, ראש הממשלה, ופיליפס, נ (2004). שכחה ארגונית כאסטרטגיה. ארגון אסטרטגי, 2(4), 423-433.
 • דרבק, ט (1995). תגובות אסונות בענף התיירות. כתב העת הבינלאומי לחירום המוני ואסונות, 13(1), 7-23.
 • Dynes, R. (1998). "איך להשלים עם אסון קהילתי", בקארנטלי, אל (עריכה), מה זה אסון? פרספקטיבות על השאלה, Routledge, London, Pp. 109-126.
 • Evans, N., and Elphick, S. (2005). מודלים של ניהול משברים: הערכת ערכם לתכנון אסטרטגי בענף הנסיעות הבינלאומי. כתב העת הבינלאומי לחקר תיירות, 7, 135-150. doi: 10.1002 / jtr.527
 • פוקנר, ב (2001). לקראת מסגרת לניהול אסונות תיירות. ניהול תיירות, 22(2), 135-147. doi: 10.1016/s0261-5177(00)00048-0
 • פינק, ש '(1986). ניהול משברים: תכנון בלתי נמנע. ניו יורק, ניו יורק: איגוד הניהול האמריקני.
 • Gheytanchi, A., Joseph, L., Gierlach, E., Kimpara, S., & Housley, JF (2007). התריסר המלוכלך: 12 כישלונות בתגובת ההוריקן קתרינה וכיצד פסיכולוגיה יכולה לעזור. פסיכולוג אמריקני, 62, 118-130.
 • Helsloot, I., & Ruitenberg, A. (2004). תגובת אזרחים לאסונות: סקירת ספרות וכמה השלכות מעשיות. כתב העת למצבי חירום וניהול משברים, 12(3), 98-111.
 • Hystad, PW ו- Keller, PC (2008). לקראת מסגרת ניהול אסונות תיירות יעד: שיעורים ארוכי טווח מאסון שריפות יער. ניהול תיירות, 29(1), 151-162.
 • Ichinosawa, J. (2006). אסון מוניטין בפוקט: ההשפעה המשנית של הצונאמי על תיירות נכנסת. מניעת אסון וניהול, 15(1), 111-123.
 • ג'ונסטון, ד., בקר, ג'., גרג, סי, הוטון, ב., פטון, ד., לאונרד, ג., וגרסייד, ר. (2007). פיתוח יכולת התראה ותגובה לאסון בענף התיירות בוושינגטון החוף, ארה"ב. מניעת אסון וניהול, 16(2), 210-216.
 • Kash, TJ, & Darling, JR (1998). ניהול משברים: מניעה, אבחון והתערבות. כתב העת לפיתוח מנהיגות ופיתוח, 19(4), 179-186.
 • Low, SP, Liu, J., & Sio, S. (2010). ניהול המשכיות עסקית בחברות בנייה גדולות בסינגפור. מניעת אסון וניהול, 19(2), 219-232.
 • מנספלד, י. (2006). תפקידו של מידע ביטחוני בניהול משבר תיירות: החוליה החסרה. תיירות, ביטחון ובטיחות: מתיאוריה לעשייה, Butterworth-Heinemann, אוקספורד, 271-290.
 • מיטרוף, II (2004). מנהיגות משבר: תכנון לבלתי מתקבל על הדעת: ג'ון וויילי ובניו בע"מ
 • Paraskevas, A., ו- Arendell, B. (2007). מסגרת אסטרטגית למניעת טרור והפחתה ביעדי תיירות. ניהול תיירות, 28(6), 1560-1573. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2007.02.012
 • פרקר, ד. (1992). ניהול מוטעה של סכנות. לונדון: הוצאת ג'יימס וג'יימס מדעי המדע.
 • פטון, ד (2003). מוכנות לאסון: נקודת מבט חברתית-קוגניטיבית. מניעת אסון וניהול, 12(3), 210-216.
 • פטטן, מ"ל (2007). הבנת שיטות מחקר: סקירה של יסודות: פאב פירצ'אק.
 • פרי, ר. וקווארנטלי, א. (2004). מה זה אסון? תשובות חדשות לשאלות ישנות. הוצאת Xlibris, פילדלפיה, פנסילווניה.
 • פרי, RW, ולינדל, ח"כ (2003). מוכנות לתגובת חירום: הנחיות לתהליך תכנון חירום. אסונות, 27(4), 336-350.
 • Pforr, C. (2006). תיירות לאחר המשבר היא תיירות שנמצאת לפני המשבר: סקירה של הספרות בנושא ניהול משברים בתיירות: בית הספר למנהל, אוניברסיטת קרטין לטכנולוגיה.
 • Pforr, C., & Hosie, PJ (2008). ניהול משברים בתיירות. כתב העת לשיווק נסיעות ותיירות, 23(2-4), 249-264. doi: 10.1300/J073v23n02_19
 • Prideaux, B. (2004). הצורך להשתמש במסגרות תכנון אסונות כדי להגיב לאסונות תיירות גדולים. כתב העת לשיווק נסיעות ותיירות, 15(4), 281-298. doi: 10.1300/J073v15n04_04
 • קווארנטלי, אל (1970). ביבליוגרפיה נבחרת עם הערות מדעיות חברתיות בנושא אסונות. מדעני התנהגות אמריקאים, 13(3), 452-456.
 • ריצ'רדסון, ב. (1994). אסון חברתי-טכני: פרופיל ושכיחות. מניעת אסון וניהול, 3(4), 41-69. doi: doi: 10.1108 / 09653569410076766
 • ריילי, RW, ואהבה, LL (2000). מצב המחקר התיירותי האיכותי. Annals of Research Research, 27(1), 164-187.
 • ריצ'י, ב (2004). כאוס, משברים ואסונות: גישה אסטרטגית לניהול משברים בענף התיירות. ניהול תיירות, 25(6), 669-683. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2003.09.004
 • ריטיצ'אינוואט, ב. (2005). הבנת הבדלי סיכון נסיעות בין פעם ראשונה למטיילים חוזרים. מאמר שהוצג בפסגה העולמית ה- 3 בנושא שלום באמצעות פורום חינוך לתיירות: משפחה אחת אדמה אחת: נסיעות ותיירות שמשרתות מטרה גבוהה יותר, פטאיה, תאילנד.
 • רוברטס, ו '(1994). ניהול הצפות: נייר בראדפורד. מניעת אסון וניהול, 3(2), 44 - 60. doi: 10.1108 / 09653569410053932
 • סברי, ח.מ. (2004). ערכים חברתיים-תרבותיים ותרבות ארגונית. כתב העת לפיתוח ניהול רב לאומי, 9(2-3), 123-145.
 • סנדלובסקי, מ. (1995). גודל מדגם במחקר איכותי. מחקר בסיעוד ובריאות, 18(2), 179-183.
 • Sawalha, I., Jraisat, L., and Al-Kudah, K. (2013). ניהול משברים ואסונות במלונות ירדניים: פרקטיקות ושיקולים תרבותיים. מניעת אסון וניהול, 22(3), 210-228.
 • Sawalha, I., & Meaton, J. (2012). התרבות הערבית של ירדן והשפעותיה על אימוץ ירדני רחב יותר של ניהול המשכיות עסקית. יומן של המשכיות עסקית ותכנון חירום, 6(1), 84-95.
 • סטרהורה, KA, Henthorne, TL, George, BP, &, & Soraghan, E. (2012). תכנון ושיקום חירום למצבי טרור: ניתוח תוך התייחסות מיוחדת לתיירות. נושאי אירוח ותיירות ברחבי העולם, 4(1), 48-58.
 • משרד האומות המאוחדות לתיאום עניינים הומניטריים. (2012). גיליון עובדות מדינה - ירדן. קהיר, מצרים.
 • תוכנית הפיתוח של האו"ם. (2010). תמיכה בבניית יכולת לאומית להפחתת סיכוני רעידת אדמה ב- ASEZA בירדן. עקבה, ירדן.
 • וואלה, אה (1997). מחקר כמותי לעומת תיירות איכותית. Annals of Research Research, 24(3), 524-536.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.

 חברת eyeaces עובדת על פי חוקי המיסוי של ישראל/קוריאה.