สุขภาพและความปลอดภัย

รถพยาบาล

คุ้มครองพลเรือน

ตลาดซื้อขาย

นักดับเพลิง

HEMS

HEMS และ MEDEVAC: ผลกระทบทางกายวิภาคของเที่ยวบิน

ความเครียดทางจิตใจและสรีรวิทยาของการบินมีผลกระทบต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการ ส่วนนี้จะทบทวนความเครียดทางจิตใจและร่างกายเบื้องต้นที่มักเกิดขึ้นกับการบิน และจัดเตรียมกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน...

การช่วยเหลือเฮลิคอปเตอร์และเหตุฉุกเฉิน: EASA Vade Mecum สำหรับการจัดการภารกิจเฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภัย

การช่วยเหลือเฮลิคอปเตอร์ คำแนะนำของ EASA: ต่อไปนี้เป็นมาตรการที่จะดำเนินการเพื่อจัดการคำขอฉุกเฉินโดยเฮลิคอปเตอร์อย่างปลอดภัย และใบรับรองใดบ้างที่ต้องสมัครจาก EASA

HEMS วิธีการทำงานของเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยในรัสเซีย: การวิเคราะห์ห้าปีหลังจากการสร้าง...

HEMS การดำเนินงานมีความจำเป็นและมีความสำคัญในทุกมุมโลก รวมถึงรัสเซีย ที่ซึ่งศูนย์กลางของบริการการบินทางการแพทย์ได้ตัดสินใจเมื่อห้าปีที่แล้ว

อุปกรณ์ใช้สอย

จำนวนชั้น