Browsing Tag

spencer

thiết bị y tế spencer

Đến năm 2021 này được đánh dấu bằng sự xa cách và tương tác xã hội hạn chế, Spencer phản ứng bằng cách khai trương…

Các kênh liên lạc truyền thống được sử dụng bởi các công ty trong lĩnh vực y tế và cấp cứu đã được đưa vào thử nghiệm bởi hiện tượng Covid19. Spencer, ra mắt Gian hàng ảo, cung cấp cho các nhà phân phối, khách hàng và 118 trường hợp khẩn cấp…