Pečovatelé a první respondenti riskovali smrt v humanitární misi

V mnoha zemích světa nejsou vždy mírové situace, které by mohly ohrozit humanitární sdružení. Riziko mají také zabíjet ozbrojené skupiny, pouze proto, že jsou na „svém“ území.

Humanitární sdružení jsou často zapojena do misí a projektů na válečných polích a v případě hladomoru po celém světě. Také poskytují zdravotní péči v některých chudých vesnicích v odlehlých oblastech. Hlavní postavou tohoto příběhu je profesionální zdravotní sestra, která byla vyslána se sanitkou v DR Kongo, aby poskytovala činnosti na podporu zdraví díky schválení místními úřady. Ale něco se pokazilo.

POUZDRO

28th listopadu, 2004, když jsme prováděli průzkum v DR.Congo, jsme zaparkovali naše auta poté, co jsme byli v kontaktu s místními úřady a měli jejich souhlas k provádění činností. Najednou se objevili dva neznámí muži, kteří nesli zbraně, a začali na nás křičet a ptali se, kdo jsme a kdo nám řekl, že v oblasti jsou doly. Dodali, že jsme byli podezřelí, a nakonec nás uložili, že museli zkontrolovat všechna auta včetně sanitky a dalších věcí.

Jeden z nich se nás ptal, co máme uvnitř sanitky. Vysvětlil jsem, že jsme humanitární pracovníci a jako člen zdravotnického personálu jsme měli na palubě pouze zdravotnické vybavení. Pak se mě zeptal, jak dlouho budeme v této oblasti trvat? Odpověděl jsem, že pracujeme 8 hodin denně. Měli jsme štěstí, protože jeden z nás pochopil jejich místní jazyk.

Šel ke svému kolegovi a řekl mu, že musí vyzvat další ozbrojené skupiny, aby nás mohli zabít a dokázat sbírat to, co jsme měli. Poté, co nám bylo sděleno, co plánují, jsme okamžitě sdíleli informace s týmem a zastavili práci a opustili oblast po jiné silnici.

Humanitární pracovníci jiné mezinárodní organizace byli bohužel ve stejný den agresivně zaútočeni a jedna osoba byla zabita a oblast patřila k militantům, v oblasti nebyla přítomna vládní síla / policie.

Alternativním řešením bylo použití mírových vojáků OSN pro ochranu. Vzhledem k dalším dalším incidentům tohoto druhu oblast byla prohlášena za nebezpečnou a zakázána pro humanitární operace až do dalšího možného zlepšení bezpečnosti a byl nucen přestěhovat se do jiného regionu Jižní Kivu, aby pracoval stabilnější.

ANALÝZA

Vybírám si tento případ, protože nejprve jsme měli mít velké potíže. Kromě toho jsme měli udělat více od doby, kdy populace skutečně potřebovala naše služby, ale nekontrolovaná skupina paže učinila scénu nebezpečnou.

Důvodem, proč se to stalo, bylo to nebyli jsme v kontaktu s vůdci všech ozbrojených skupin protože nebyly kontrolovány a kontakt s těmito skupinami měl být udržován prostřednictvím místních úřadů, které s nimi byly určitě v kontaktu. Je však také lepší udržovat kontakt s ostatními aktéry nebo vůdci ozbrojených skupin včetně populace tím, že jim dáme vědět, kdo jsme, jaký druh humanitárních aktivit, základní principy organizace, jako je (lidskost, nestrannost, neutralita ...).

Druhy kompromisů, které musely být učiněny, jsou transparentnost, důvěryhodnost, jasné komunikační systémy, které mají být instalovány, a důkladné posouzení bezpečnosti, je zapotřebí určité bezpečnostní školení a mohlo by být nejlepším způsobem, jak chránit humanisty.