Paramedisk lov og etik Australien, en uundværlig vejledning til paramedicinske studerende

Paramedikere skal ofte foretage domkaldelser uden for rammerne af protokoller eller retningslinjer. Når paramedikere træffer et domskald, vil de gerne være styret af etiske principper og understøttes af loven.

Anvendt Paramedic Law og Ethics Australien og New Zealand er en uundværlig vejledning for paramedicinske studerende, den første af sin art at samle juridiske og etiske begreber specielt til det australske og New Zealand paramedicinske erhverv. Ved hjælp af realistiske scenarier og omfattende casestudier undersøger teksten etiske principper og lovbestemmelser i en klar og engagerende stil, der er ideel til kandidatuddannelsen.

Denne tekst fokuserer på de væsentlige begreber, der er relevante for ANZ paramedikere, der er nødvendige for at reagere på en række livstruende nødsituationer i ofte ukendte miljøer. Fastlæggelse af det bedste handlingsforløb i enhver situation kræver en intim forståelse af erhvervets adfærdskodeks og gældende lovbestemmelser. Ved at dække nøgleområder som samtykke, uagtsomhed, børnebeskyttelse, psykisk sundhed og journalføring. Anvendt Paramedisk Lov og Etik Australien og New Zealand udgør en grundlæggende ressource for bachelor paramedicinsk kursus.

Kommentarer er lukket.