COVID-19, המבחן המהיר נותן תוצאות בחמש דקות: מבחן ברקלי של פרס נובל לכימיה ג'ניפר טויטנה

בדיקה מהירה של COVID-19, שלב חשוב מאוד בניהול מגיפת הווירון. קבוצת חוקרים מקליפורניה, בראשות פרס נובל לכימיה ג'ניפר טויטנה, פיתחה בדיקה לאבחון SARS-COV-2 שנותנת תוצאות תוך 5 דקות.

מצלמת סמארטפון ובדיקת ברקלי

המהירות נובעת מטכנולוגיה גנטית וממצלמת סמארטפון שונה.

מבחינת אמינות, נראה שזה מצטיין.

ברקלי המבחן עדיין לא נמצא בשוק. הוא מבוסס על שינוי קטן במצלמת הטלפון הסלולרי מאפשר להפוך אותו ללייזר שיכול להדגיש את נוכחות הנגיף וגם את עוצמתו.

למותר לציין שאבחון שבוצע מראש בבית יפחית את ההשפעה על מתקני הבריאות.

קרא עוד:

ניגריה פיתחה בדיקה מהירה ל- COVID-19: היא מספקת תוצאות בפחות מ -40 דקות

קרא את הסעיף האיטלקי

אולי תרצה גם