תג גלישה

אמבולנס אוויר

HEMS ותכנים הקשורים לאמבולנס אווירי

עדכונים על אינטובציה מהירה של רצף מ- HEMS האוסטרלית

ניהול מתקדם של דרכי הנשימה הוא מרכיב בסיסי בטיפול מתקדם בבית החולים. מה הם הגורמים העיקריים להחלטה של ​​ביצוע אינטובציה? Rapid רצף אינטובציה היא שיטה של ​​שליטה בדרכי הנשימה ומזעור הסיכון ...