Pārlūkošanas tags

nosūtīšanu

911, 999, 112 ir avārijas dienestu izsaukšanas numuri. Dispečeriem Eiropā un visā pasaulē ir vajadzīga pareiza informācija, lai uzlabotu viņu kompetenci un zināšanas par komunikācijas paņēmieniem.