Succesvolle intubatiepraktijk met Succinylcholine versus Rocuronium: de noodstudie

In Spoedeisende hulp afdelingen rond de wereld, intubatie wordt uitgevoerd en het is een kritieke procedure vanwege de omstandigheden en natuurlijk vanwege de ernst van de patiënt. ED-intubaties brengen meestal snelle sequentie-intubatie met zich mee, samen met een sedativum en een paralytische medicatie, maar er is ook een tweede manier om te intuberen, dwz met het gebruik van succinylcholine versus rocuronium.

Om een ​​snel first-pass intubatiesucces te vergemakkelijken en om bijwerkingen te verminderen, is het snel bereiken van ideale intubatiecondities belangrijk. Verlamming kan het succespercentage van intubatie beïnvloeden in het geval van het gebruik van succinylcholine en rocuronium. Hoewel de anesthesieliteratuur betere omstandigheden suggereert voor snelle sequentie-intubatie met succinylcholine dan rocuronium, blijft de beste paralytische voor ED snelle sequentie-intubatie onbekend.

BRON

auteurs

  • Michael D. April, MD, DPhil
  • Allyson Arana, PhD
  • Daniel J. Pallin, MD, MPH
  • Steven G. Schauer, DO, MS
  • Andrea Fantegrossi, MPH
  • Jessie Fernandez, BS
  • Joseph K. Maddry, MD
  • Shane M. Summers, MD
  • Mark A. Antonacci, MD

Leerdoel

Hoewel zowel succinylcholine als rocuronium worden gebruikt om spoedinvoeging van spoedafdelingen (ED) te vergemakkelijken, is het verschil in succespercentage tussen intubatie tussen hen niet bekend. We vergelijken first-pass intubatie succes tussen ED snelle sequentie intubatie gefaciliteerd door succinylcholine versus rocuronium.

Methoden
We analyseerden prospectief verzamelde gegevens van het National Emergency Airway Registry, een multicenter register dat gegevens verzamelt over alle intubaties uitgevoerd in 22 ED's. We includeerden intubaties van patiënten ouder dan 14-jaren die succinylcholine of rocuronium toegediend kregen tijdens 2016. We vergeleken het succes van de intubatie van de eerste doorgang tussen patiënten die succinylcholine kregen en degenen die rocuronium kregen. We vergeleken ook de incidentie van bijwerkingen (hartstilstand, tandtrauma, direct luchtwegletsel, dysrhythmieën, epistaxis, oesofageale intubatie, hypotensie, hypoxie, iatrogene bloeding, falen van de laryngoscoop, laryngospasme, lipscheuring, intubatie van hoofd-bronchiën, kwaadaardige hyperthermie, medicatiefout, pharynxafscheuring, pneumothorax, endotracheale manchetuitval en braken). We hebben subgroepanalyses uitgevoerd die zijn gestratificeerd op basis van een paralytische gewichtsgebaseerde dosis.

resultaten
Er waren 2,275 snelle sequentie-intubaties gefaciliteerd door succinylcholine en 1,800 door rocuronium. Patiënten die succinylcholine kregen, waren jonger en hadden meer kans op intubatie met videolaryngoscopie en door meer ervaren verstrekkers. Succespercentage eerste intubatie was 87.0% met succinylcholine versus 87.5% met rocuronium (aangepaste oddsratio 0.9; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.6 naar 1.3). De incidentie van een ongunstige gebeurtenis was ook vergelijkbaar tussen deze middelen: 14.7% voor succinylcholine versus 14.8% voor rocuronium (aangepaste oddsratio 1.1; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.9 tot 1.3). We hebben vergelijkbare resultaten waargenomen wanneer ze waren gestratificeerd op basis van paralytische gewichtsgebaseerde doses.

Conclusie
In deze grote waarnemingsserie hebben we geen verband gevonden tussen paralytische keuze en supersnede intubatiesucces of peri-intubatie bijwerkingen.

intubatie pdf