Kategorija brskanja

Civilna zaščita

Civilna zaščita in civilna obramba sta osrednji steber proti naravnim nesrečam, katastrofam in izrednim razmeram. Prostovoljci in strokovnjaki, ki sodelujejo v odpornih sistemih, potrebujejo informacije za boljše delovanje v velikih nujnih primerih.