مرورگر برچسب

واکسن

آینده واکسن آنفولانزای جهانی است؟ محققان کوه سینا یک ویروس جهانی آنفلوانزا را پیش می برند ...

آینده واکسن آنفولانزای جهانی است؟ واکسنی که پاسخ های ایمنی بدن را به طیف وسیعی از گونه ها و زیرگروههای ویروس آنفلوانزا القا کند ، نتایج کارآمد و با دوام در آزمایشات بالینی مرحله اولیه بر روی انسان ، کوه سینا ایجاد کرده است ...