مرورگر برچسب

SARS-CoV-2

کووید، متخصص زنان و زایمان: «دوز سوم برای زنان باردار توصیه می شود. غدد لنفاوی و چرخه؟ گذرا…

دوز سوم در بارداری: "به خوبی شناخته شده است که واکسیناسیون علیه ویروس سارس-کوو-2 در بارداری، با توجه به تعداد زنان باردار واکسینه شده در سراسر جهان، هیچ اثری ندارد که آن را منع مصرف کند، در واقع ...

بیماری همه گیر که توسط یک امدادگر تجربه شده است: تجربه استفان جاکارد و SuisseRessources…

همه امدادگران در سراسر جهان بحران کووید-19 را تجربه کرده اند. تجربه استفان ژاکارد راه حلی برای تأثیر خطرناک و گاه غم انگیز این بیماری همه گیر بر امدادگران و به طور کلی مردم ارائه کرده است.