مرورگر برچسب

EU

چراغ سبز Covid ، green pass: پارلمان اروپا گواهی دیجیتال اتحادیه اروپا را تأیید می کند

اتحادیه اروپا پاس سبز ، گواهینامه دیجیتال اتحادیه اروپا را تأیید می کند: به لطف کد Qr ، واکسیناسیون Covid-19 ، بهبودی از عفونت یا آزمایش مولکولی یا آنتی ژنی منفی را که طی 72 ساعت قبلی انجام شده است ، تأیید می کند.