Omsorgspersoner og de første respondentene risikerte å dø i humanitært oppdrag

I mange land i verden er det ikke alltid fredssituasjoner som kan føre til risiko for humanitære foreninger. Risikoen skal også drepes av væpnede grupper, bare for å være i ”deres” territorium.

Humanitære foreninger er ofte involvert i oppdrag og prosjekter på krigsfelt og i tilfelle av sult over hele verden. De har også helsehjelp i noen fattige landsbyer i avsidesliggende områder. Hovedpersonen i denne historien er en profesjonell sykepleier som har blitt sendt med en ambulanse i DR Kongo for å tilby helsestøtteaktiviteter, takket være godkjenning fra lokale myndigheter. Men noe gikk galt.

Saken

28. November, 2004, mens vi foretok en undersøkelse i DR.Congo, parkerte vi bilene våre etter å ha vært i kontakt med lokale myndigheter og fått godkjennelse for å utføre aktiviteter. Plutselig dukket det opp to uidentifiserte menn med våpen og begynte å rope på oss, spørre hvem vi var og hvem som hadde fortalt oss at det var miner i området. De la til at vi var mistenkelige og til slutt påførte de oss at de måtte sjekke alle bilene inkludert ambulansen og andre gjenstander.

En av dem spurte oss om hva vi hadde i ambulansen. Jeg forklarte at vi var humanitære arbeidere, og som medisinsk personell hadde vi bare medisinsk utstyr ombord. Så spurte han meg hvor lenge vi skulle vare i området? Jeg svarte at vi jobber 8 timer daglig. Vi var heldige som en av oss kunne forstå deres lokale språk.

Han gikk til kollegaen og fortalte at de må etterlyse andre væpnede grupper, slik at de vil være i stand til å drepe oss og klare å samle det vi hadde. Etter å ha blitt fortalt hva de planla å gjøre, delte vi umiddelbart informasjonen med teamet og stoppet arbeidet og forlot området ved å bruke en annen vei.

Dessverre ble en annen internasjonal organisasjons humanitære arbeidere angrepet aggressivt samme dag, og en person ble drept og området tilhørte militsmenn, det var ikke tilstedeværelse av regjeringsstyrke / politi i området på grunn.

Den alternative løsningen var bruken av FNs fredsbevarende soldater for beskyttelse. På grunn av andre tilleggshendelser av denne typen området ble erklært utrygt og forbudt for humanitære operasjoner inntil videre eventuell forbedring av sikkerheten og ble tvunget til å flytte til en annen region Sør-Kivu for å jobbe mer stabilt.

ANALYSE

Jeg velger denne saken fordi vi først skulle ha vært i store problemer. Videre burde vi ha gjort mer siden befolkningen, virkelig hadde behov for våre tjenester, men ukontrollert armgruppe hadde gjort scenen utrygg.

Årsaken til at dette skjedde var det vi var ikke i kontakt med alle væpnede gruppers ledere siden de var ukontrollerte og kontakten burde vært opprettholdt med disse gruppene gjennom lokale myndigheter, som med sikkerhet hadde kontakt med dem. Men det er også bedre å opprettholde kontakten med andre aktører eller væpnede gruppers ledere, inkludert befolkningen, ved å la dem få vite hvem vi er, slags humanitære aktiviteter, grunnleggende organisasjonsprinsipper som (menneskehet, paritet, nøytralitet ...).

Den typen kompromisser som måtte inngås er åpenhet, pålitelighet, tydelige kommunikasjonssystemer som skal innføres og sterk sikkerhetsvurdering, noe sikkerhetstrening er nødvendig og kan være den beste måten å beskytte humanitærer på.