Finansieringsmöjlighet för pediatriska katastrofvårdscentrum för excellens

Ansökningar om upp till två pilotplatser godkända till augusti 27, 2019

Vårt US Department of Health and Human Services (HHS) Office of the Biträdande sekreterare för Beredskap och respons (ASPR) sökte idéer tidigare i år från sjukvårds- och barnhemmet för mer omfattande och förbättrad pediatrisk vård under katastrofer. ASPR är nu nöjda med att frigöra de katastrofvårdscentraler för utbildningsvetenskapliga fonder för barn (FOA) för att stödja skapandet av upp till två katastrofvårdscentra av excellens som ska fungera som pilotwebbplatser.

Barn representerar 25% av den amerikanska befolkningen och står inför specialiserade medicinska problem på grund av deras unika utveckling och fysiologiska egenskaper. Pediatrisk vård kräver specialiserad utrustning, leveranser och läkemedel. Medan specialiserade pediatriska sjukhus ger en utmärkt vård för barn på en daglig basis, måste särskild hänsyn tas till att tillhandahålla barnvård vid akuta nödsituationer och katastrofer i folkhälsan.

ASPR föreställer denna FOA som en del av en flerårig plan för att ta itu med kända luckor i katastrofvård för barn genom att öka de befintliga kliniska egenskaperna inom stater och över flera statliga regioner. Framtida delar av visionen skulle omfatta fältutrustning, mobila medicinska anläggningar, telemedicin och utbildning och utbildning. Sökande måste vara ett offentligt eller privat sjukhus och / eller företagshälsosystem. Ansökningar måste lämnas in av augusti 27, 2019.

UPPTÄCK MER