Německo, Civilní ochrana se bude učit děti ve školách

V Německu se bude civilní ochrana vyučovat na školách v Bádensku-Württembersku od školního roku 2023/2024 a bude jí věnován každoroční akční den

Civilní ochrana – výuka dětí v Německu

S cílem zvýšit informovanost dětí a mladých lidí při řešení krizí je nyní naplánován každoroční akční den.

Učitelé mají také přístup k podrobným výukovým tématům, jak se chovat v případě katastrofy.

Během každoročního akčního dne se mají školáci seznámit s praxí zásahových složek v hasičském záchranném sboru a civilní obraně.

Civilní ochrana v Německu: zahájení projektu se bude konat v červenci 2023

Ministr vnitra Bádenska-Württemberska Thomas Strobl zdůrazňuje, že pomáhat lidem, aby si pomohli sami, je důležitější než kdy jindy.

Dále je důležité děti a mládež včas upozornit na možná nebezpečí a naučit je instinktivně dělat v dané situaci správnou věc.

Z tohoto důvodu nyní spolková země v této oblasti vyvíjí zvláštní úsilí, pokračoval Strobel.

V rámci projektu „Řízení katastrof ve školách“ bude v tomto školním roce všem školákům v Bádensku-Württembersku rozeslán informační leták.

Obsahuje praktické tipy a zároveň zve rodiny ke společné diskusi na téma o civilní ochrana.

Přečtěte si také:

Nouzové živě ještě více…Živě: Stáhněte si novou bezplatnou aplikaci vašich novin pro IOS a Android

Používání smartphonu při dopravních nehodách: Studie o fenoménu „Gaffer“ v Německu

Německo, průzkum mezi záchranáři: 39 % by raději opustilo pohotovostní službu

Exoskeletony (SSM) mají za cíl odlehčit páteři záchranářů: Výběr hasičských sborů v Německu

Německo, 450 maltézských dobrovolníků podporuje německý katolický den

Jak správně dekontaminovat a vyčistit sanitku?

Sanitní dezinfekce pomocí kompaktního atmosférického plazmového zařízení: Studie z Německa

Váhání při řízení: Mluvíme o amaxofobii, strachu z řízení

Bezpečnost záchranářů: Míra posttraumatické stresové poruchy (PTSD) u hasičů

Riziko nepravidelného srdečního tepu u hasičů spojené s počtem požárů na pracovišti

Ambulance Professional Back Pain War: Technology, můžete mi pomoci?

Zdroj:

S+K

Mohlo by se Vám také líbit