هواپیماهای بدون سرنشین برای تحویل پزشکی: آیا آینده در حال حاضر اینجاست؟

هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء تحویل پزشکی را با پهپادها متحول می کنند: بینش های کنفرانس IEEE SPA 2023

در یک جلسه جذاب در کنفرانس IEEE SPA 2023، جوزپه تورتورا از یک سخنرانی رویایی با عنوان "AI و IoT برای نسل آینده تحویل پزشکی با هواپیماهای بدون سرنشین" پرده برداری کرد. این کنفرانس که در دانشگاه محترم پلی تکنیک لهستان برگزار شد، به حوزه پردازش سیگنال، الگوریتم ها، معماری ها و ترتیبات با تمرکز ویژه بر کاربردهای آنها در مراقبت های بهداشتی پرداخت.

ارائه جوزپه تورتورا بر پتانسیل پیشگامانه تحویل هواپیماهای بدون سرنشین مبتنی بر هوش مصنوعی در مراکز بیمارستانی متمرکز شد.

یکی از نمونه های برجسته سفر یک راه حل نوآورانه تحویل هواپیماهای بدون سرنشین بود که از آزمایشگاه تئاتر پزشکی هوشمند سرچشمه گرفت و به استارتاپ ایتالیایی تبدیل شد. ABzero.

این سفر متحول کننده گواهی بر هم افزایی قدرتمند بین تحقیق و نوآوری بود. همکاری بین دانشگاه ها و شرکت ها، که نمونه آن دانشگاه پوزنان است، منجر به اصلاح الگوریتم های بینایی کامپیوتری شد و کارایی و دقت سیستم تحویل نوآورانه را افزایش داد.

کارگاه جوزپه تورتورا نه تنها این مفهوم را معرفی کرد، بلکه روحیه کارآفرینی را در پس تحویل تجهیزات پزشکی حیاتی از جمله خون، اجزای خون و اعضای بدن با هواپیمای بدون سرنشین معرفی کرد.

از شرکای Politechnika Poznańska و Scuola Superiore Sant'Anna برای مشارکت ارزشمندشان در انتقال فناوری قدردانی شد و راه را برای آینده ای هموار کرد که در آن هوش مصنوعی و اینترنت اشیا تحویل پزشکی را از طریق آسمان ها بازتعریف می کنند.

کنفرانس IEEE SPA 2023 واقعاً چراغی از نوآوری بود و نگاهی اجمالی به آینده هیجان انگیز لجستیک مراقبت های بهداشتی را ارائه داد.

منبع

ABzero

شما همچنین ممکن است مانند