COVID-19, cjepivo proizvedeno u Kini "BBIBP-CorV" je sigurno: studija na The Lancet / PDF

COVID-19, BBIBP-CorV cjepivo danas je među najsigurnijim. Razvio je odgovor antitijela u svih sudionika do 42. dana. Test koji je uključivao više od 600 zdravih sudionika dobrovoljaca između 18 i 80 godina.

BBIBP-CorV razvijen je od inaktiviranog COVID-19 koronavirusa.

Da bi potvrdili podatke, kineski su istraživači objavili studiju u časopisu "The Lancet Infectious Diseases".

BBIBP-CorV, studija o Lancetu:

Publikaciju su napisali prof. Dr. Shengli Xia, dipl. Ing., Dr. Yuntao Zhang, Yanxia Wang, Hui Wang, dipl. Inž., Yunkai Yang, dipl. Ing., Prof. Dr. George Fu Gao i drugi.

„Stalna pandemija COVID-19 - autori nalažu - ubrzava napore za testiranje kandidata za cjepivo.

Cilj nam je bio procijeniti sigurnost i imunogenost kandidata za inaktivirani teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2 (SARS-CoV-2), BBIBP-CorV, kod ljudi.

Napravili smo randomizirano, dvostruko slijepo, placebo kontrolirano ispitivanje faze 1/2 u okružnom centru za kontrolu i prevenciju bolesti Shangqiu City Liangyuan u provinciji Henan, Kina.

U fazi 1 zdravi ljudi u dobi od 18–80 godina, koji su u vrijeme probira bili negativni na serumska specifična IgM / IgG antitijela protiv SARS-CoV-2, podijeljeni su u dvije dobne skupine (18–59 godina i ≥60 godina ) i nasumično dodijeljeni za primanje cjepiva ili placeba u rasporedu s dvije doze od 2 μg, 4 μg ili 8 μg 0 i 28 dana.

U fazi 2, zdrave odrasle osobe (u dobi od 18 do 59 godina) nasumično su dodijeljene (1: 1: 1: 1) da primaju cjepivo ili placebo po rasporedu s jednom dozom od 8 μg 0 dana ili na rasporedu s dvije doze 4 μg 0 i 14, 0 i 21 ili 0 i 28 dana.

Sudionici unutar svake kohorte nasumično su dodijeljeni stratificiranom randomizacijom blokova (veličina bloka osam) i dodijeljeni (3: 1) za primanje cjepiva ili placeba.

Dodjela grupe bila je skrivena od sudionika, istražitelja i procjenitelja ishoda.

Primarni ishodi bili su sigurnost i podnošljivost.

Sekundarni ishod bila je imunogenost, procijenjena kao odgovor neutralizirajućih antitijela na zarazni SARS-CoV-2.

Inaktivirano cjepivo protiv SARS-CoV-2, BBIBP-CorV, sigurno je i dobro se podnosi u svim testiranim dozama u dvije dobne skupine.

Humoralni odgovori protiv SARS-CoV-2 inducirani su kod svih primatelja cjepiva 42. dana.

Dvostrukom dozom imunizacije s 4 μg cjepiva 0 i 21 dana ili 0 i 28 dana postignuti su veći titri neutralizirajućih antitijela od pojedinačne doze 8 μg ili 4 μg dana 0 i 14 ”.

Kinesko cjepivo stoga je kandidat koji će prvi izaći na tržište ili barem među prvima.

Pročitajte Lancetovu studiju o cjepivu COVID-19 BBIBP-CorV u časopisu The Lancet:

BBIBP-CorV cjepivo cina COVID-19 koronavirus

Čitajte također:

Pročitajte talijanski članak

Kina će testirati cijeli grad od 9 milijuna: masovno cijepljenje u Qingdau

Izvor:

Lancet

Komentari su zatvoreni.