Läskiga ambulansförare: i Indien är folk rädda för sjukvårdare och ambulanser

Behandlas med respektlöshet och med misstro för att göra en god gärning. Så här betraktas och behandlas ambulansförare och sjukvårdare i Indien under denna period.

Paramedics och förare rapporterar att denna COVID-19-pandemi skrämde många människor och när de ser en ambulans, de blir galna.

 

Ambulansförare och sjukvårdare är rädda i Indien - Upplevelsen av vissa frivilliga 

Bangalore Mirror berättar om erfarenheterna av någon ambulansförare som började som frivillig ambulanstjänster på grund av COVID-19-pandemikontot. Många killar började att frivilligt distribuera hjälpmedel och mat till byar och samhällen. Men detta arbete har inte uppskattats alls.

De rapporterar att när ambulanschaufförer och sjukvårdare kommer ut ur ambulanserna med sina PPE: er för att distribuera rationer eller leverera patienter till sjukhus, flyttar människor plötsligt bort från dem. De tror nog att det är vi som tar COVID-19 i byarna.

Att köpa bränsle till ambulanser från bensinkjänster har blivit svårt för ambulansförare. Om vi ​​bär ett COVID-19-fordon, berättar många bensin-kojer för medicinsk personal att åka någon annanstans.

Å ena sidan ser familjemedlemmarna till en COVID-19-patient eller en avliden person vårdpersonal med stor respekt och värdesätter våra tjänster. Men det finns människor som fortfarande är rädda.

INDISKA FÖRESKAPER AMBULANSFRIDARE OCH PARAMEDIK - Källor

Bangalore Mirror

Galen ambulansavgifter i Indien

Du kanske också gillar