Hur fungerar lokoregional anestesi?

Anestesi är den desensibilisering av organismen som är nödvändig före operation

Loco-regional a., till skillnad från allmän anestesi, som involverar hela organismen, verkar endast på det område som påverkas av operationen, vilket gör att den sövs.

Vilka läkemedel används för lokoregional anestesi?

Läkemedlen som används för lokoregionala en. är lokalanestetika.

De är olika, men tack vare forskning under de senaste decennierna är de säkra och har en högre tolerans- och effektprofil och en lägre risk för toxicitet.

De verkar genom att bedöva nerverna, genom att undertrycka överföringen av smärtstimulans från periferin till hjärnan: den sensoriska nerven, som ansvarar för överföringen av stimulansen, hämmas och hjärnan tar därmed inte emot smärtimpulsen som har sitt ursprung i periferin.

Är punkteringen för anestesi smärtsam?

Absolut inte.

Punkteringen för lokoregionala a. utförs inte "kallt", utan efter administrering av en liten dos lokalbedövning på punkteringsstället, för att lindra det obehag som patienten känner med punkteringen.

Det bör också noteras att utförandet av lokoregionala a. hindrar inte patienten från att få milda lugnande medel för att motverka ångest.

Läs också:

Allmänt eller lokalt A.? Upptäck de olika typerna

Intubation under A.: Hur fungerar det?

källa:

Humanitas

Du kanske också gillar