CPR ในหญิงตั้งครรภ์: ภาวะแทรกซ้อนและการศึกษาใหม่

ในหญิงมีครรภ์ CA มีความซับซ้อนโดยการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะการบีบอัดด้วย aortocaval ในระหว่างการทำ CPR กับการนวดหน้าอกแบบปิดในผู้ป่วยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดจะประมาณ≤ 30% ของค่าปกติ ในผู้ป่วย 20 ตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์อยู่ในตำแหน่งที่หงายเอาไว้ นี่หมายความว่าถ้าผู้ป่วยเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานจาก CA เมื่ออยู่ในท่านั่งหงายจะไม่มีผลหัวใจเต้นเลยแม้แต่อย่างเดียว CPR ผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ขั้นสูงยังมีแนวโน้มที่จะมีภาวะ hypoxemia และ acidosis ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วความเสี่ยงต่อความทะเยอทะยานของปอดสูงขึ้นและอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประชากรที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นที่พูดเกินจริงจากการตั้งครรภ์และโรคอ้วนหลายอย่างซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้การช่วยชีวิต

การจับกุมหัวใจในครรภ์เป็นอาการที่พบได้ยากซึ่งถือว่าเกิดขึ้นใน 1: 30,000 births มันอาจนำไปสู่การจัดส่งคลอดโดยการผ่าตัดคลอดเพื่อช่วยแม่และทารกของเขา
"ห้านาทีก็เพียงพอแล้วขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลที่จะต้มไข่และเนยขนมปัง นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้ให้การดูแลด้านสูติกรรมคาดว่าจะสามารถระบุภาวะหัวใจหยุดเต้นของมารดาเริ่มต้นการช่วยชีวิตหัวใจและปอดได้และหากหัวใจหยุดเต้นของมารดาจะไม่ได้รับการฟื้นฟูทันทีให้ทารกคลอดโดยการผ่าตัดคลอด " คำพูดนี้เป็นแก่นสารของความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องในการให้การรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ป่วยตั้งครรภ์ที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้น

[document url = "http://www.ima.org.il/FilesUpload/IMAJ/0/39/19808.pdf" width = "600" height = "820"]

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่? การช่วยชีวิตหัวใจและหลอดเลือดของ ตั้งครรภ์ ผู้หญิงเป็นหัวข้อของการศึกษาที่เผยแพร่ใน "Resuscitation Journal" ในเดือนมีนาคม 31, 2015 ผู้เขียนคือดุนยา Bakhbakhi อิสลาม Gamaleldin Dimitrios Siasakos คลิกที่นี่เพื่อดูบทความ

ARASCA การแพทย์