Browsing Tag

HEMS

Bali-Dubai reanimacija na 30,000 stopa

Dario Zampella prepričava svoje iskustvo kao medicinska sestra Prije mnogo godina nisam zamišljao da bi se moja strast mogla spojiti s medicinom i hitnom medicinskom pomoći. Moja kompanija AIR AMBULANCE Group, pored usluge vazdušne ambulante na…

Kako postati doktor na spasilačkim helikopterima u Evropi

Putevi i zahtjevi za karijeru u vazdušnim medicinskim uslugama Putevi i zahtjevi obuke Da biste postali liječnik u helikopterima za spašavanje iz zraka u Europi, neophodno je imati specijaliziranu medicinsku obuku, po mogućnosti iz anestezije ili…

Put da postanete pilot spasilačkog helikoptera

Detaljan vodič za buduće pilote helikoptera EMS Prvi koraci i obuka Da biste postali pilot helikoptera Hitne medicinske službe (EMS), neophodno je imati licencu pilota komercijalnog helikoptera, za koju je potreban savezni…

Evolucija hitne medicinske pomoći putem helikoptera

Inovacije i izazovi u HEMS industriji Helikopterske službe hitne medicinske pomoći (HEMS) doživjele su značajan napredak u posljednjih nekoliko godina, poboljšavajući efikasnost i efektivnost u operacijama spašavanja. Ova unapređenja imaju…

Dronovi u Rescue Aerial Revolution u hitnom odgovoru

Inovativna upotreba dronova u misijama spašavanja i pomoći Tehnološka evolucija dovela je do široke upotrebe dronova u oblasti spašavanja, revolucionirajući operacije u hitnim slučajevima. Ovi leteći uređaji transformišu način pretraživanja…