زلزله: آیا می توان آنها را پیش بینی کرد؟

آخرین یافته ها در زمینه پیش بینی و پیشگیری، نحوه پیش بینی و مقابله با یک رویداد زلزله

چند بار این سوال را از خود پرسیده ایم: آیا می توان یک را پیش بینی کرد؟ زلزله? آیا سیستم یا روشی برای جلوگیری از چنین حوادثی وجود دارد؟ ابزارهای مختلفی برای پیش بینی برخی رویدادهای دراماتیک وجود دارد و همچنین اقدامات احتیاطی وجود دارد که می توان برای کاهش یک مشکل خاص انجام داد. با این حال، هیچ چیز کامل نیست.

زمین لرزه ها با حرکت صفحات زمین، گاهی تا اعماق شدید، ایجاد می شوند. عواقب این حرکات می تواند حتی در کیلومترها دورتر از رویداد رخ دهد و پیامدهای شگرفی در پی داشته باشد. زلزله همچنین می تواند باعث سونامی و امواج جزر و مدی شود. اما این حرکات هرگز فوری نیستند - اغلب با آنچه که ازدحام های لرزه ای نامیده می شود یا سایر لرزش های کوچکی که در سایر نقاط جهان وجود دارد، انجام می شود.

در سال گذشته بیش از 5,000 نفر در اثر زلزله جان خود را از دست داده اند.

با وجود مداخله آتش نشانی حتی با بهترین خودروهای چهار چرخ متحرک خاص، پس از فروریختن سازه ها و ساختمان ها همچنان دسترسی به برخی مکان ها دشوار است. مداخله از احاطه کرده واحدها در موقعیت‌های دیگر ممکن است ضروری باشند، اما اینها همه اقداماتی هستند که برای مهار آسیب و نجات جان افراد پس از وقوع آسیب عمل می‌کنند.

اخیراً، یک مطالعه فرانسوی به این نتیجه رسید که می توان تعیین کرد که آیا زلزله اتفاق می افتد یا خیر: همه اینها صرفاً مربوط به استفاده از یک سیستم GPS خاص است که می تواند نشان دهد که آیا یک تخته در حال حرکت است یا خیر. این مطالعه تردیدهای بسیاری را در سراسر جهان ایجاد کرده است، با این حال، کارشناسان دیگر را به اظهار نظر منفی سوق داده است، که معتقدند به هر حال این تاخیر بسیار زیاد است و استفاده از یک GPS ساده نمی تواند به همان نتیجه گیری دقیق تر از یک پیشرفته دست یابد. لرزه نگار مورد دوم در واقع می تواند ورود یک زلزله را نشان دهد، اما تنها در صورتی که به موقع آن را تجزیه و تحلیل کند. اگر فاجعه مستقیماً در یک مکان دقیق اتفاق بیفتد، فقط می تواند بزرگی آن را نشان دهد و بنابراین تمام پلیس و واحدهای داوطلب را در حالت آماده باش قرار دهد.

بنابراین در حال حاضر هیچ سیستم واقعی برای پیش بینی زلزله وجود ندارد. اگر محافظت های مناسب از مدتی قبل انجام شود، می توان آسیب را محدود کرد، اما هنوز هم باید ماه ها قبل به آن توجه کرد. بنابراین، زلزله در حال حاضر نیرویی از طبیعت است که پیش بینی و مهار آن دشوار است، اما مقابله با آن غیرممکن نیست.

شما همچنین ممکن است مانند