Browsing Tag

trauma

Jeff Bauman, ລາງວັນ Pulitzer ສໍາລັບເລື່ອງກູ້ໄພ

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Josh ໄດ້ຮັບລາງວັນ Pulitzer Josh Haner ເລື່ອງຂອງຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດ Boston Marathon ທີ່ດີທີ່ຮູ້ຈັກ Jeff Bauman ທີ່ມີອໍານາດນັ້ນ? ມັນເປັນເລື່ອງຮາວກ່ຽວກັບຮູບພາບຢ່າງໃກ້ຊິດແລະຢ່າງຮຸນແຮງ evoke scenes seared ເຂົ້າໄປໃນ psyche ອາເມລິກາຂອງ ...

ການແຂ່ງຂັນຄວາມສາມາດກູ້ໄພໃນປະເທດໄອແລນ. ຮູບພາບຈາກທ້າທາຍແຫ່ງຊາດແລະການທ້າທາຍ Trauma ...

ການແຂ່ງຂັນລະດັບຊາດແມ່ນຂັ້ນຕອນສໍາລັບການທ້າທາຍການລະບາດແລະຄວາມເຈັບປວດລະຫວ່າງທີມງານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໄອແລນ. ການທ້າທາຍດ້ານການຂະຫຍາຍຕົວແລະຕິດຕາມກວດກາແຫ່ງຊາດໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນແຕ່ລະປີນັບຕັ້ງແຕ່ 2008 ໂດຍ ROI, ອົງການກູ້ໄພໄອແລນ, ...

ທ້າທາຍໂລກກູ້ໄພ, ສິ່ງທ້າທາຍ extrication ສໍາລັບທີມງານ. ກະດານກະດູກຊີວິດປະຫຍັດຊີວິດແລະມົດລູກ ...

ຮູບພາບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການທ້າທາຍໂລກກູ້ໄພ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ Cork, ໃນປະເທດໄອແລນ, ທີ່ທີມງານຈາກທົ່ວໂລກໄດ້ແຂ່ງຂັນ. ສະມາຊິກຂອງທີມງານການບາດເຈັບແລະໄຟໄຫມ້ Hampshire ໄດ້ເຮັດດີໂດຍສະເພາະແລະໄດ້ຊະນະຄັ້ງທໍາອິດ ...