Štúdia Sanofi Pasteur ukazuje účinnosť súčasného podávania vakcín proti Covid a chrípke

Výskum Sanofi Pasteur analyzoval protilátkovú odpoveď u 300 účastníkov, ktorí dostali očkovaciu látku proti chrípke spolu s treťou dávkou séra Covid-19

"Predbežné výsledky z prvej opisnej štúdie súbežného podávania vysokodávkovej štvorvalentnej vakcíny Sanofi Pasteur s treťou dávkou vakcíny mRNA Covid-19 ukazujú, že súbežné podávanie týchto dvoch vakcín bolo bezpečné, dobre tolerované a s adekvátnou protilátkovou odpoveďou." rovná každej vakcíne podávanej jednotlivo. “

Sanofi Pasteur uviedol vo vyhlásení

V uplynulých dňoch ministerstvo zdravotníctva schválilo aj súbežné podávanie dvoch sér na tej istej schôdzi.

"Štvorvalentná vysokodávková očkovacia látka proti chrípke je indikovaná u dospelých vo veku 60 rokov a starších v Taliansku."

Je to jediná očkovacia látka proti chrípke, ktorá preukázala vynikajúcu účinnosť pri prevencii laboratórne potvrdených chrípkových ochorení a znižovaní komplikácií spojených s chrípkou, ako sú hospitalizácie z dôvodu kardiovaskulárnych príhod a zápalu pľúc, počas 10 po sebe nasledujúcich sezón u viac ako 34 miliónov ľudí.

Povzbudivé výsledky štúdie súbežného podávania posilňujú odporúčania pre simultánne podanie týchto dvoch vakcín aj v Taliansku, “pokračuje správa.

"Táto štúdia - hovorí Francesca Trippi, lekárska vedúca spoločnosti Sanofi Pasteur - ukazuje, ako v bezprecedentnom historickom období, ako je obdobie, v ktorom žijeme, stále poznačené zdravotnou núdzovou situáciou pandémie a novou chrípkovou sezónou hneď za rohom, potrebujeme včasné, rýchle a konkrétne odpovede na optimálne a efektívne riadenie očkovacích kampaní.

Ide o prvú štúdiu, ktorá priniesla pozitívne vedecké dôkazy z hľadiska reakcií protilátok a bezpečnostného profilu a ktorá podporuje súčasné podávanie vysokodávkovej vakcíny proti chrípke s treťou dávkou vakcíny proti Covid19.

Tieto výsledky ukazujú na smer uľahčenia vedenia očkovacích kampaní s cieľom zaistiť optimálnu ochranu vysoko rizikovej populácie “.

Michael Greenberg, hlavný lekár, Sanofi Pasteur North America, dodáva:

"Nikdy nie je dôležitejšie ako túto sezónu pomôcť chrániť starších dospelých, u ktorých je obzvlášť vysoké riziko komplikácií spojených s ochorením Covid-19 a chrípky, ktoré môžu zahŕňať infarkt a mŕtvicu."

Toto je prvá štúdia, ktorá poskytuje dôkazy podporujúce očkovanie proti chrípke v spojení s posilňovačom mRNA Covid-19 u starších dospelých.

Tieto pozitívne výsledky by mohli uľahčiť realizáciu očkovacích kampaní proti chrípke a posilňovača COVID-19 na severnej pologuli, najmä v tejto vysoko rizikovej skupine obyvateľstva.

Táto popisná štúdia bola vykonaná v USA a zaradilo približne 300 účastníkov, ktorí dostali dve dávky očkovacej látky mRNA COVID-19 ako základné očkovanie najmenej päť mesiacov pred zaradením.

Štúdia hodnotí bezpečnostný profil a imunitnú odpoveď po súbežnom podaní tretej dávky očkovacej látky mRNA proti Covid-19 (dávka 100 mcg) s vysokodávkovou štvorvalentnou očkovacou látkou proti chrípke.

Úplné výsledky štúdie budú zverejnené v priebehu tohto roka. Štúdiu sponzoruje spoločnosť Sanofi v spolupráci s Úradom pre biomedicínsky pokročilý výskum a vývoj (BARDA), ktorý je súčasťou kancelárie námestníka ministra pre pripravenosť a odozvu amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb, a Moderna.

Prečítajte si tiež:

Pediatria / Pfizer: „Vakcína je bezpečná a dobre tolerovaná deťmi vo veku 5-11 rokov“

Polohovanie náchylné k prebudeniu, aby sa zabránilo intubácii alebo smrti u pacientov s Covid: Štúdia v respiračnom lekárstve The Lancet

zdroj:

Agenzia Dire

Tiež sa vám môže páčiť