Lenivé oko: ako rozpoznať a liečiť tupozrakosť?

Amblyopia, bežne známa ako lenivé oko, je stav, ktorý sa objavuje už vo veku 3-4 rokov a zahŕňa zníženie zrakovej kapacity jedného oka.

Je to veľmi častá porucha u detí, ktorú však rodičia vo väčšine prípadov nedokážu rozpoznať, najmä ak ju nesprevádza zjavné škúlenie.

Preto, aby sa problém diagnostikoval v počiatočnom štádiu a predišlo sa trvalej strate zrakovej schopnosti oka, je potrebné vykonať očné vyšetrenie dieťaťa a ortoptické vyšetrenie do 3. roku života.

Lenivé oko: porucha, ktorú netreba podceňovať už od útleho veku

Amblyopia alebo „lenivé oko“ je premenlivý stupeň zníženia zrakovej kapacity jedného oka spôsobený očnými chorobami, ako je vrodená katarakta.

Vo väčšine prípadov sa vyskytuje v očiach, ktoré sú anatomicky dokonale intaktné a kde príčina spočíva v refrakčných defektoch (krátkozrakosť, hypermetropia, astigmatizmus), ktoré nie sú korigované alebo sú veľmi rozdielne medzi dvoma očami (anizometropia) spojené alebo nesúvisiace so zrakovou chybou ( strabizmus).

ZDRAVIE DETÍ: ZÍSKAJTE VIAC O MEDICHILDE NÁVŠTEVOU STÁNKU NA EMERGENCY EXPO

Príčiny lenivého oka a ťažkosti s rozpoznaním amblyopie

Lenivé oko je stav, ktorý sa vyskytuje od útleho veku.

V prvých rokoch života (3-4 roky) sa mozog naučí spracovávať informácie prijaté z očí a ak sa deficit vyskytne v tejto chúlostivej fáze, zvykne sa spoliehať len na dominantné oko, čo spôsobí tzv. porucha.

Môže byť ťažké zistiť, či máte tupozrakosť, pretože v počiatočných štádiách nezasahuje do vašej každodennej rutiny a dobré videnie v dominantnom oku vám pomôže.

Okrem toho je diagnostika ťažká, pretože sú to často deti, ktoré sú príliš malé, neuvedomujú si ťažkosti, a preto ich nedokážu komunikovať.

Z tohto dôvodu sa odporúča vykonávať špecifické kontroly, a to aj pri absencii príznakov a/alebo symptómov.

Diagnóza lenivého oka: úloha oftalmológa a ortoptika

Oftalmológ má za úlohu zisťovať prítomnosť a odstraňovať anatomické prekážky, ako aj kvantifikovať a korigovať refrakčnú vadu.

Ortoptista je na druhej strane profesionálnou osobnosťou, ktorá má na starosti vizuálnu rehabilitáciu prostredníctvom implementácie terapeutických programov prispôsobených závažnosti, veku a potrebám človeka.

Jeho úlohou je posúdiť prostredníctvom ortoptického hodnotenia

 • očné vyrovnanie
 • očná pohyblivosť;
 • vnímanie farieb;
 • kontrastná citlivosť (prostredníctvom ortoptického hodnotenia).

Ortoptické hodnotenie: ako to funguje a na čo slúži

Ortoptické vyšetrenie trvá 15 až 20 minút a zahŕňa sériu neinvazívnych testov špeciálne na diferenciálnu diagnostiku rôznych zrakových porúch, strabizmu a patológií.

Tieto vyšetrenia by sa mali zvoliť podľa veku a spolupráce pacienta.

Hlavné skúšky sa týkajú hodnotenia a merania

 • zraková ostrosť na vylúčenie alebo klasifikáciu refrakčnej chyby;
 • očná motilita na vylúčenie alebo klasifikáciu strabizmu;
 • poloha hlavy;
 • poloha pupilárneho reflexu;
 • zmysel pre trojrozmernosť (stereopsis);
 • farebné vnímanie na vylúčenie alebo klasifikáciu dyschromatopsie, ako je farbosleposť;
 • kontrastná citlivosť.

V závislosti od situácie sa ortoptista môže rozhodnúť, či je potrebné ďalšie vyšetrenie pomocou špecifických diagnostických testov (zorné pole, topografia rohovky a pachymetria, analýza vlákien zrakového nervu...).

Liečba lenivého oka začína zrakovou rehabilitáciou

Vizuálna rehabilitácia je zverená ortoptistovi, ktorý po dôkladnom posúdení rozhodne o najvhodnejšej možnosti liečby pre daného jedinca.

V prípade amblyopie spočíva rehabilitácia v stimulácii zraku.

Lenivé oko je v podstate „nútené pracovať“, aby si na správne prezeranie obrázkov zvyklo.

Najčastejšie používanou technikou je okluzívna terapia.

Oklúzna terapia: čo to je a ako dlho trvá

Okluzívna terapia spočíva v prekrytí dominantného oka obväzom alebo náplasťou s adhéznym lemom na dennú dobu stanovenú podľa stupňa tupozrakosti, ktorá sa má korigovať, a veku pacienta.

Počas celej doby obväzu by osoba mala pozorne sledovať pri vykonávaní činnosti podľa vlastného výberu alebo zostavy, ktorú odporúča ortoptista.

Len na túto vzdialenosť je lenivé oko „nútené pracovať“.

Ortoptista by mal pacienta v pravidelných intervaloch opätovne vyšetrovať, práve preto, aby zhodnotil výsledky terapie a v prípade potreby ich upravil.

Trvanie rehabilitácie sa môže meniť od niekoľkých mesiacov do niekoľkých rokov v závislosti od stupňa:

 • závažnosť poruchy;
 • prítomnosť strabizmu;
 • spolupráca pacienta;
 • vek pacienta na začiatku liečby.

V niektorých prípadoch strabizmu (refrakčného strabizmu) môže rehabilitačná terapia vrátiť oči do správneho zrakového vyrovnania, zatiaľ čo v iných prípadoch to nemusí stačiť a môže byť potrebný chirurgický zákrok.

Prečítajte si tiež:

Zrak / Krátkozrakosť, strabizmus a „lenivé oko“: Prvá návšteva už vo veku 3 rokov, aby ste sa postarali o zrak svojho dieťaťa

Blefaroptóza: Zoznámenie sa s poklesom očných viečok

zdroj:

GSD

Tiež sa vám môže páčiť